Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/154-159

                                                                                      Jalə Orucova 

Qərb Kaspi Universiteti

magistrant

[email protected] 

UOT 39


CƏNUBİ QAFQAZ TÜRKLƏRİNİN MƏİŞƏT HƏYATINDA XALÇA MƏMULATLARININ YERİ


Xülasə

Təbiətimiz kimi rəngarəng olan xalçalarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bütün gözəllikləri - səmaya aid maviliyi, təbiətə aid yaşıllığı, çiçəklərə aid rəngarəngliyi, Qafqaz dağlarının zirvəsində yer tutmuş ağ rəngi özündə əks etdirir. Elə buna görə də tarixən qədimdən bu ərazilərdə məskunlaşmış türklərin ənənəvi məişət həyatını xalça məmulatları olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan xalçaları rənglərin tükənməzliyi, naxışların fərqlililyi, xalqın yaradıcı təxəyyülü sayəsində dünya mədəniyyəti içərisində özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu məqalədə Cənubi Qafqaz türklərinin gündəlik həyatında, yaşam tərzində xalça məmulatlarından istifadə qaydaları, onların tarixi-etnoqrafik ədəbiyyatda verilmiş təsvirləri haqqında məlumat veriləcək. 

Açar sözlər: xalça, keçə, palaz, cecim, həsir


Jala Orujova

Western Caspian University

master student

[email protected]

UOT 39


The place of carpet products in the household life of the South Caucasus turks


Abstract

Although the Turkish villages settled in the foothills of the Caucasus mountains have changed from a nomadic life to a sedentary economy, they continue to keep their historical traditions alive. They have chosen the carpet as their companion in all areas of their lives, wedding customs, holiday celebrations, funerals, and even funerals. This is proven not only by archaeological facts, written sources, illustrated documents but also by blood memory and folklore literature. Carpet patterns, ornaments, and decorations approved by art experts also allow us to study the beliefs, worldviews, and tribal symbols of the ancient Turks. Although the use of carpets has changed its purpose in all periods according to the requirements of the time, it still remains in a superior position in people's life.

Keywords: carpet, felt, palaz, cecim, mat

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [876,87 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]