Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/165-169

Elkhan Salmanov

Baku State University

master student

[email protected]


DIGITAL BANKING AND FINANCIAL PERFORMANCE: UNVEILING THE INTERPLAY WITH MACROECONOMIC AND BANK-SPECIFIC FACTORS


Abstract

In this study, we delve into the intricate dynamics between digital banking adoption and the financial performance of leading global banks, with a keen focus on both macroeconomic and bank-specific factors. Our analysis transcends the primary effects of online banking to uncover how GDP growth, inflation, interest rates, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Cost-to-Income Ratio (CTI) contribute to shaping the financial outcomes in the digital era. Spanning from 2014 to 2022, this research leverages advanced econometric models to isolate and assess the influence of these critical variables on banks' Return on Assets (ROA). The findings not only highlight the pivotal role of digital banking in modern financial strategies but also provide insight into the broader economic and regulatory contexts affecting banks' profitability and operational efficiency. This study aims to guide stakeholders through the multifaceted impacts of digital transition in banking, offering strategic insights for navigating the challenges and leveraging opportunities in the evolving financial landscape.

KeywordsDigital Banking, Digitalization, Banking Industry, Bank Performance, Return on Assets (ROA), Growth per Capita (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Cost to Income Ratio(CTI)


Elxan Salmanov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Rəqəmsal bankçılıq və maliyyə göstəriciləri: 

makroiqtisadi və bankın xususi amilləri ilə əlaqələrin açıqlanması

 

Xülasə

Bu araşdırmada biz həm makroiqtisadi, həm də banka məxsus faktorlara xüsusi diqqət yetirməklə, rəqəmsal bankçılığın qəbulu ilə aparıcı qlobal bankların maliyyə göstəriciləri arasındakı mürəkkəb dinamikanı araşdırırıq. Bizim təhlilimiz ÜDM artımı, inflyasiya, faiz dərəcələri, Kapital Adekvatlığı Oranı və Xərc Gəlir Nisbətinin rəqəmsal dövrdə maliyyə nəticələrinin formalaşmasına necə töhfə verdiyini aşkar etmək üçün onlayn bankçılığın əsas təsirlərini aşır. 2014-2022-ci illəri əhatə edən bu tədqiqat bu kritik dəyişənlərin bankların aktivlərinin gəlirliliyinə təsirini təcrid etmək və qiymətləndirmək üçün qabaqcıl ekonometrik modellərdən istifadə edir. Nəticələr təkcə rəqəmsal bankçılığın müasir maliyyə strategiyalarında əsas rolunu vurğulamır, həm də bankların gəlirliliyinə və əməliyyat səmərəliliyinə təsir edən daha geniş iqtisadi və tənzimləyici kontekstlər haqqında məlumat verir. Bu tədqiqatın məqsədi maraqlı tərəfləri bankçılıqda rəqəmsal keçidin çoxşaxəli təsirləri ilə istiqamətləndirmək, çətinlikləri həll etmək və inkişaf edən maliyyə mənzərəsində imkanlardan istifadə etmək üçün strateji fikirlər təklif etməkdir.

Açar sözlər: Rəqəmsal Bankçılıq, Rəqəmsallaşma, Bank Sənayesi, Bank Performansı, Aktivlərin gəlirliliyi, Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM), Kapital Adekvatlığı Nisbəti, Xərc Gəlir nisbəti, İnflasiya, Ekonometrik model

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [638,94 Kb] (yüklənib: 25)

Baxış: 65
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]