Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/176-180

Azar Haziyev

Wroclaw, Poland

[email protected]


ANALYSIS OF THE LISBON TREATY

HOW DOES THE LISBON TREATY REFORM EU INSTITUTIONS 


Abstract

The signing of the Lisbon Treaty is indeed a vital event for the European Union, main international actors and global powers. This article focuses on the main institutional changes of the EU after the entry into force of the Lisbon Treaty. In the first part the article will provide a general background of the Treaty. The second part is devoted to the consideration of the Institutional provisions of the document. Furthermore, the article will explain the main interconnections among institutions. In the third section, the institutional part of the treaty in terms of constitutionality will be analyzed and a question whether the Lisbon Treaty can be characterized as a constitution will be answered. To achieve this, the article will assess the relevance of the Treaty with the “thin” and “thick” constitution concepts.

Keywords: Lisbon Treaty, European Union, reforms, institutions, constitution


Azər Həziyev

Vrotslav, Polşa

[email protected]


Lissabon Müqaviləsinin təhlili: 

Lissabon Müqaviləsi Aİ müəssisələrində necə islahat aparır?


Xülasə

Lissabon Müqaviləsinin imzalanması həqiqətən də Avropa İttifaqı, əsas beynəlxalq aktorlar və qlobal güclər üçün həyati bir hadisədir. Bu məqalədə Lissabon Müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra Aİ-nin əsas institusional dəyişikliklərinə diqqət yetirilir. Birinci hissədə məqalə Müqavilə haqqında ümumi məlumat verəcəkdir. İkinci hissə sənədin İnstitusional müddəalarının nəzərdən keçirilməsinə həsr edilmişdir. Bundan əlavə, məqalədə qurumlar arasında əsas qarşılıqlı əlaqə izah ediləcək. Üçüncü bölmədə konstitusiya baxımından müqavilənin institusional hissəsi təhlil ediləcək və Lissabon müqaviləsinin konstitusiya kimi səciyyələndirilə biləcəyi sualına cavab veriləcəkdir. Buna nail olmaq üçün məqalədə Müqavilənin “nazik” və “qalın” konstitusiya anlayışları ilə uyğunluğunu qiymətləndiriləcəkdir.

Açar sözlər: Lissabon Müqaviləsi, Avropa İttifaqı, islahatlar, institutlar, konstitusiya

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [640,17 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 64
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]