Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/292-298

Qüdrət Zamanov

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]

Nihat Məmmədzadə

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


MÜDAFİƏ SƏNAYESİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN KOMPOZİT MATERİALLAR 

VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

            

Xülasə

İstənilən məqsəd üçün müəyyən nisbətlərdə və şəraitdə iki və ya daha çox materialın birləşdirilməsi nəticəsində əldə edilən kompozit materiallar yüksək möhkəmlik/sıxlıq nisbətinə görə geniş istifadə olunur. Aşağı xüsusi çəkisi, yanacaq qənaəti və nəqliyyat vasitələrində sürəti ilə, kompozit materiallar, həmçinin daşınması lazım olan zireh və silahlar kimi hərbi texnikanın daşınması asanlığını və buna görə də hərəkətliliyi təmin edir. Müdafiə sənayesində kompozit materialların tətbiq sahələri getdikcə artır. Təyyarə və helikopter kimi hərbi təyyarələrdə, tank və panzer kimi zirehli maşınlarda, hərbi nəqliyyatda istifadə olunan ağır maşınlarda, gülləkeçirməz jiletlərdə və silah gövdələrində kompozit materiallar gündən-günə fərqli tətbiq formalarında daha çox istifadə olunur. Son illərdə inkişaf edən texnologiya ilə müdafiə sənayesində qabaqcıl kompozitlərin yeri və tətbiq sahələri sürətlə artır. Maye zirehlərdə, pilotsuz uçuş aparatlarında, tank və təyyarə zirehlərində, təyyarələrin qanad və quyruq hissələrində və eniş-uçuş zolaqlarında qabaqcıl kompozitlərdən istifadə müdafiə sənayesinin inkişafına mühüm töhfələr verir. Tədqiqatda müdafiə sənayesində kompozit materialların üstünlükləri və tətbiqləri ətraflı şəkildə müzakirə edilir.

Açar sözlər: kompozit material, müdafiə sənayesi, pilotsuz uçuş aparatı, Kevlar, poliamid, karbon epoksid


Gudrat Zamanov

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]

Nihat Mammadzade

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]


Composite materials used in the defense industry and application areas 


Abstract

Composites are materials that obtained by bringing together two or more different materials in a certain ratio and appropriate circumstances to gain the desired purpose. Due to the high strength/density ratio, composites are widely used. Their low density contributes fuel economy savings in vehicles and advantageously to increase speed. Also because of their low density, military equipments such as armours, weapons can be carried with less effort. The applications of composites in defence industry are increasing. The composite materials which are used in military aircrafts such as planes, helicopters; armoured vehicles such as tanks and panzers; heavy trucks for using military transportation, bullet proof vest, weapon bodies are used more and more in different applications. In recent years, with developing technology, the role and application areas of composite materials in defence industry are increasing rapidly. The use of composite materials in liquid armour, unmanned aerial vehicle, tank and aircraft armour, aircraft tail and wing components and landing field makes significant contributions to the development of the defence industry. In this study, the benefits of composite materials in the defence industry and its applications are discussed in detail.

Keywords: composite material, defense industry, unmanned aerial vehicle, Kevlar, polyamide, carbon epoxy

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [797,63 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 65
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]