DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/49-53

Zenfira Seyidova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected] 

Sevda Ocaqquliyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected] 

Nərmin Novruzova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]


İNSANLARIN MƏDƏNİ-MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ 

MEMORİAL MUZEYLƏRİN ROLU


Xülasə

Memorial muzeylər milli mədəniyyətimizin mühüm bir sahəsi olub, müxtəlif sahələri əhatə etməklə, konkret şəxsiyyətin bu sahədəki xidmətlərini ictimaiyyətə nümayiş etdirir, eyni zamanda müəyyən zaman kəsiyi ərzində ölkənin yaşadığı siyasi-ictimai və mədəni səciyyəli prosesləri maddi sübutlar və dəlillər əsasında göstərməyə çalışırlar. Məqalədə memorial muzeylərin rolundan bəhs edilir. Həmçinin məqalədə İnsanların mədəni-mənəvi tərbiyəsində memorial muzeylərin rolu ətraflı şəkildə, müxtəlif nümunələr əsasında araşdırılaraq şərh edilir.

Açar sözlər: muzey, fond, ekspozisiya, təbliğat, memorial, əşya


Zenfira Seyidova

Nakhchivan State University

[email protected] 

Sevda Ojagguliyeva

Nakhchivan State University

[email protected] 

Narmin Novruzova

Nakhchivan State University

[email protected]


The role of memorial museums in cultural and moral education of people


Abstract

Memorial museums are an important area of our national culture, they cover various areas and demonstrate to the public the services of a specific person in this area, and at the same time, they try to show the political, social and cultural processes experienced by the country during a certain period of time on the basis of material evidence and evidence. The article discusses the role of memorial museums. Also, in the article, the role of memorial museums in the cultural and moral education of people is analyzed in detail and interpreted based on various examples.

Keywords: museum, foundation, exposition, publicity, memorial, object

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [618,35 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 33
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]