DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/81-85

Elkhan Salmanov

Baku State University

master student

[email protected]


EFFECTS OF ONLINE BANKING ON BANKS’ FINANCIAL PERFORMANCE


Abstract

At the intersection of technology and finance, the advent of Internet banking has ushered in a transformative era for banks worldwide. This study explores the burgeoning influence of digital banking solutions on the financial health of leading banks, a narrative that reflects the broader shift within the banking industry toward digitalization. Through a meticulous analysis of six banks that are at the forefront of digital banking innovation, spanning from 2014 to 2022, our research seeks to unravel the complexities of how digital engagement impacts bank performance. This journey through data not only reveals the tangible benefits of digital banking adoption but also emphasizes its strategic importance in today’s competitive banking landscape. As we navigate through this digital evolution, our findings aim to offer valuable insights for stakeholders across the financial spectrum, charting a course for future strategies in banking excellence.

KeywordsDigital Banking, digitalization, banking industry, bank performance, return on assets (ROA)


Elxan Salmanov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Onlayn bankçılığın bankların maliyyə göstəricilərinə təsiri


Xülasə

Texnologiya və maliyyənin kəsişdiyi yerdə internet bankçılığın gəlişi bütün dünyada banklar üçün transformasiya dövrünə başladı. Bu tədqiqat rəqəmsal bankçılıq həllərinin aparıcı bankların maliyyə sağlamlığına artan təsirini araşdırır, bu, bank sənayesində rəqəmsallaşmaya doğru daha geniş keçidi əks etdirir. 2014-2022-ci illəri əhatə edən rəqəmsal bankçılıq innovasiyalarının önündə duran altı bankın hərtərəfli təhlili vasitəsilə tədqiqatımız rəqəmsal cəlbetmənin bank fəaliyyətinə necə təsir etdiyi ilə bağlı mürəkkəblikləri üzə çıxarmağa çalışır. Məlumatlar vasitəsilə edilən bu səyahət təkcə rəqəmsal bankçılığın mənimsənilməsinin nəzərəçarpacaq faydalarını ortaya qoymur, həm də bugünkü rəqabətli bank mənzərəsində onun strateji əhəmiyyətini vurğulayır. Bu rəqəmsal təkamülü nəzərdən keçirərkən, tapıntılarımız maliyyə spektri üzrə maraqlı tərəflər üçün dəyərli fikirlər təqdim etmək məqsədi daşıyır və bank işində mükəmməlliyə dair gələcək strategiyalar üçün kurs təyin edir.

Açar sözlər: Rəqəmsal Bankçılıq, rəqəmsallaşma, bank sənayesi, bank performansı, aktivlərin gəlirliliyi (ROA)

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [587,93 Kb] (yüklənib: 0)

Baxış: 28
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]