DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/86-89

Shanay Abbasova

Baku State University

master student 

[email protected]


METHODS OF GUARANTEEING THE PERFORMANCE OF THE OBLIGATION 

AS A MEANS OF CREDIT RISK MANAGEMENT


Abstract

Credit obligations are obligations arising from the credit agreement concluded between the parties. In order to ensure the implementation of obligations, a number of regulatory methods have been defined by legislation. A guarantee of credit is a set of conditions and obligations that ensure the creditor will be properly returned the loan and interest due to the use of the loan.

Loans are the biggest source of arising of credit risk. One of the most common and important risk mitigation techniques in financial markets is the use of guarantee. When concluding a loan agreement, the type, amount, term, etc. of the loan depending on the elements, a security agreement is also concluded to ensure the performance of the loan obligation. 

Granting a loan with security both encourages the borrower to be more responsible in the performance of his/her obligations, and also compensates to a certain extent the damage caused to the credit institution if the loan obligation is not fulfilled by the borrower. 

Keywords: credit obligations, the performance of obligation, secured credits, credit risk, credit risk management


Şənay Abbasova 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Öhdəliyin icrasının təmin edilmə üsullari kredit riskinin idarə edilməsi vasitəsi kimi


Xülasə

Kredit öhdəlikləri tərəflər arasında bağlanmış kredit müqaviləsindən yaranan öhdəlikləridir. Öhdəliklərin icrasını təmin etmək üçün qanunvericiliklə bir sıra tənzimləmə üsulları müəyyən edilmişdir. Kreditin təminatı kreditora kreditdən istifadəyə görə kredit və faizlərin lazımi qaydada qaytarılmasına əminlik yaradan şərtlər və  öhdəliklər məcmusudur.

Kredit riskinin yaranmasının ən böyük mənbəyi kreditlərdir. Maliyyə bazarlarında ən ümumi və əhəmiyyətli risk azaldılması texnikalardan biri də təminatın istifadəsidir. Kredit müqaviləsi bağlanılarkən kreditin növündən, məbləğindən, müddətindən və s. ünsürlərdən asılı olaraq kredit öhdəliyinin icrasını təmin etmək üçün həmçinin təminat müqaviləsi də bağlanılır. 

Kreditin təminatla verilməsi həm borcalanı öz öhdəliklərinin icrası zamanı daha məsuliyyətli olmağa təşviq edir, həm də borcalan tərəfindən kredit öhdəliyi icra olunmadığı təqdirdə kredit təşkilatına vurulmuş zərəri müəyyən səviyyədə kompensasiya etmiş olur. 

Açar sözlər: kredit öhdəlikləri, öhdəliyin icrası, təminatlı kreditlər, kredit riski, kredit riskinin idarə edilməsi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [712,97 Kb] (yüklənib: 2)

Baxış: 27
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]