DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/90-94

Irada Zulfigarova

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]


EXAMINING THE CITIZEN-CENTERED APPROACH IN PUBLIC 

ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF THE USA


Abstract

This article explores the transition towards a citizen-centered approach in public administration, with a particular emphasis on the United States. The conventional bureaucratic paradigm, characterized by its centralized decision-making and hierarchical framework, is progressively being replaced with a model that emphasizes public involvement, participation, and contentment. This article investigates the extent to which the USA has adopted a citizen-centered approach in recent years by conducting a thorough examination of different projects, policies, and case studies.

The analysis examines the role of technology in enabling contact between citizens and the government, the significance of openness and accountability, the influence of citizen feedback channels on policy development, and the difficulties faced in transitioning to a more citizen-focused approach. This research makes a valuable contribution to the current discussion on how to enhance the efficacy and responsiveness of public administration in meeting the demands and expectations of citizens. It does this by emphasizing techniques that have been successful and suggesting areas where improvements may be made.

Keywords: examining, USA, public administration, citizen-centered approach, improvement


İradə Zülfiqarova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

magistrant 

[email protected]


Dövlət idarəçiliyində vətəndaş mərkəzli yanaşmanın tədqiqi: ABŞ nümunəsi


Xülasə

Bu məqaləd' ABŞ-a xüsusi diqqət yetirməklə dövlət idarəçiliyində vətəndaş mərkəzli yanaşmaya keçidi araşdırılır. Mərkəzləşdirilmiş qərar qəbuletmə və iyerarxik çərçivə ilə xarakterizə olunan adi bürokratik paradiqma getdikcə ictimaiyyətin iştirakını, iştirakını və məmnunluğunu vurğulayan modellə əvəz olunur. Bu məqalədə ABŞ-ın son illərdə müxtəlif layihələri, siyasətləri və nümunələri hərtərəfli araşdıraraq vətəndaş mərkəzli yanaşmanı nə dərəcədə mənimsədiyini araşdırılır.

Təhlildə vətəndaşlarla hökumət arasında əlaqənin təmin edilməsində texnologiyanın rolunu, açıqlığın və hesabatlılığın əhəmiyyətini, vətəndaşların rəy bildirmə kanallarının siyasətin inkişafına təsiri və daha çox vətəndaş yönümlü yanaşmaya keçid zamanı üzləşdiyi çətinlikləri araşdırılır. Bu tədqiqat vətəndaşların tələb və gözləntilərinin ödənilməsində dövlət idarəçiliyinin effektivliyini və cavabdehliyini necə artırmaq barədə cari müzakirələrə dəyərli töhfə verir. O, bunu uğurlu olan texnikaları vurğulamaqla və təkmilləşdirmələrin aparıla biləcəyi sahələri təklif etməklə edir.

Açar sözlər: araşdırma, ABŞ, dövlət idarəçiliyi, vətəndaş mərkəzli yanaşma, inkişaf

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [590,74 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 31
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]