DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/110-114

Nurlana Abdullayeva

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]


LEVERAGING DIGITAL PR (PUBLIC RELATIONS) FOR EFFECTIVE COMMUNICATION IN GOVERNMENT


Abstract

In the current era of digital technology, it is crucial for governments to prioritize good communication in order to actively involve people and stakeholders. Digital PR tactics provide a potent method to accomplish this objective by using online platforms and technology. This study examines the importance of using digital public relations in government communication, emphasizing its advantages, difficulties, and recommended methods.

Digital PR offers many advantages for government communication, such as improved transparency, expanded outreach, immediate feedback channels, and cost-efficiency. Governments may effectively distribute information and interact with varied audiences by leveraging social media, official websites, and digital campaigns.

Nevertheless, digital public relations in government encounters obstacles such as the effective handling of false information, guaranteeing the protection of data, and maintaining credibility in the face of online examination. Effective approaches to tackle these difficulties include establishing rigorous systems for verifying information, giving high importance to safeguarding against cyber threats, and building confidence by means of genuine and transparent communication.

Optimal strategies for implementing digital PR in government communication include creating captivating storylines, employing many forms of media, encouraging active participation from the community, and evaluating effectiveness via analytics. Partnerships with media partners, influencers, and digital specialists may enhance the impact of government PR initiatives.

To summarize, adopting digital PR tactics enables governments to successfully communicate, establish trust, and promote civic involvement in the digital age. Governments may use digital PR as a catalyst for good change and public empowerment by implementing creative strategies and adapting to changing communication trends.

Keywords: leveraging, digital PR (Public Relations), effective communication, government, state


Nurlanə Abdullayeva

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

magistrant

[email protected]


Hökumətdə effektiv ünsiyyət üçün rəqəmsal PR-dən 

(ictimaiyyətlə əlaqələr) istifadə etmək


Xülasə

Rəqəmsal texnologiyanın hazırkı dövründə hökumətlərin insanları və maraqlı tərəfləri fəal şəkildə cəlb etmək üçün yaxşı ünsiyyətə üstünlük verməsi çox vacibdir. Rəqəmsal PR taktikaları onlayn platformalar və texnologiyadan istifadə edərək bu məqsədə çatmaq üçün güclü bir üsul təqdim edir. Bu araşdırmada rəqəmsal ictimaiyyətlə əlaqələrdən hökumət rabitəsində istifadənin əhəmiyyəti araşdırılır, onun üstünlükləri, çətinlikləri və tövsiyə olunan üsullar vurğulanır.

Rəqəmsal PR hökumət rabitəsi üçün şəffaflığın artırılması, geniş əhatə dairəsi, dərhal əks əlaqə kanalları və qənaətlilik kimi bir çox üstünlüklər təklif edir. Hökumətlər sosial media, rəsmi veb-saytlar və rəqəmsal kampaniyalardan istifadə etməklə məlumatı effektiv şəkildə paylaya və müxtəlif auditoriyalarla qarşılıqlı əlaqə qura bilər.

Buna baxmayaraq, hökumətdə rəqəmsal ictimaiyyətlə əlaqələr yalan məlumatların effektiv idarə edilməsi, məlumatların qorunmasına zəmanət və onlayn imtahan qarşısında etibarlılığı qorumaq kimi maneələrlə qarşılaşır. Bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün effektiv yanaşmalara məlumatın yoxlanılması üçün ciddi sistemlərin yaradılması, kibertəhlükələrdən qorunmağa yüksək əhəmiyyət verilməsi və həqiqi və şəffaf ünsiyyət vasitəsi ilə inamın yaradılması daxildir.

Hökumət kommunikasiyasında rəqəmsal PR-nin tətbiqi üçün optimal strategiyalara cəlbedici hekayələr yaratmaq, bir çox media formalarından istifadə etmək, cəmiyyətin fəal iştirakını təşviq etmək və analitika vasitəsilə effektivliyi qiymətləndirmək daxildir. Media tərəfdaşları, təsir edənlər və rəqəmsal mütəxəssislərlə əməkdaşlıq hökumətin PR təşəbbüslərinin təsirini artıra bilər.

Ümumiləşdirsək, rəqəmsal PR taktikalarının qəbulu hökumətlərə uğurla ünsiyyət qurmağa, inam yaratmağa və rəqəmsal əsrdə vətəndaş iştirakını təşviq etməyə imkan verir. Hökumətlər rəqəmsal PR-dən yaradıcı strategiyaları həyata keçirmək və dəyişən kommunikasiya tendensiyalarına uyğunlaşma yolu ilə yaxşı dəyişiklik və ictimaiyyətin səlahiyyətlərinin artırılması üçün katalizator kimi istifadə edə bilərlər.

Açar sözlər: yararlanmaq, rəqəmsal PR (İctimaiyyətlə Əlaqələr), effektiv kommunikasiya, hökumət, dövlət

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [597,47 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 30
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]