DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/121-125

Parviz Mammadov 

Azerbaijan National Academy of Science 

[email protected]


ECONOMIC REFORMS AND THEIR IMPACT ON FOREIGN INVESTMENT 

IN TURKIYE


Abstract

This paper tends to analyze major economic reforms taken by Türkiye since 2017, together with the effects of the same on Foreign Direct Investments (FDI). More specifically, it would be an attempt to do so through different policy changes and regulatory adjustments that have been done to introduce several improvements favorable for foreign investors. Among these reforms are actions to improve investment incentives, actions to simplify bureaucratic procedures, and changes brought about by economic stability and policy predictability. The article critically reviews empirical and theoretical perspectives to understand how this model of regionalism has been influenced by FDI inflows and highlights where it has done very well and the sustained challenges it continues to face. This study, while focusing on the characteristics of the recent reforms, will shed light on the dynamics of the economic integration of Türkiye with the world market and, therefore, its effects on future growth and investment.

Keywords: economic reforms, foreign direct investment, Turkiye, economic policy, regulatory frameworks, investment incentives, economic growth, market liberalization, economic reforms impacting foreign investment


Pərviz Məmmədov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

[email protected]


İqtisadi islahatlar və onların Türkiyədə xarici investisiyalara təsirləri


Xülasə

Bu yazı Türkiyənin 2017-ci ildən bəri həyata keçirdiyi əsas iqtisadi islahatları və onların birbaşa Xarici İnvestisiyalara (BXİ) təsirlərini təhlil etməyə meyllidir. Daha dəqiq desək, xarici investorlar üçün uyğun bir neçə təkmilləşdirmə təklif etmək üçün müxtəlif siyasət dəyişiklikləri və tənzimləyici düzəlişlər vasitəsilə bunu etmək cəhdi olacaq. Bu islahatlara investisiya stimullarının yaxşılaşdırılması, bürokratik prosedurların sadələşdirilməsi üzrə tədbirlər və iqtisadi sabitlik və siyasətin proqnozlaşdırıla bilməsi ilə bağlı dəyişikliklər daxildir. Məqalə bu regionalizm modelinin XBİ axınının necə təsir etdiyini anlamaq üçün empirik və nəzəri perspektivləri tənqidi şəkildə nəzərdən keçirir, onun harada çox yaxşı iş gördüyünü və üzləşməkdə davam edən davamlı problemləri vurğulayır. Bu araşdırma son islahatların xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməklə yanaşı, Türkiyənin dünya bazarı ilə iqtisadi inteqrasiyasının dinamikasına və beləliklə də gələcək artım və investisiyalara təsirinə işıq salacaq.

Açar sözlər: iqtisadi islahatlar, birbaşa xarici investisiya, Türkiyə, iqtisadi siyasət, normativ çərçivələr, investisiya təşviqləri, iqtisadi inkişaf, bazarın liberallaşdırılması, xarici investisiyalara təsir edən iqtisadi islahatlar

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [593,32 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 26
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]