DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/143-147

Aynur Mammadova 

Azerbaijan State Pedagogical University

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-7642-020X


THE ROLE OF LOGIC AND INTUITION IN MATHEMATICS 

TEACHER TRAINING


Abstract

The economic and political potential of each state is inextricably linked with its education system. In the conditions of the information society, the training of pedagogical personnel in accordance with the needs of the society and the improvement of their professional development system are always considered as one of the most relevant topics. Science and technology are developing rapidly. The flow of information in society is expanding day by day. In order to meet the new orders, needs and demands of society, it is necessary to apply modern approaches in the field of education. There is no field of science in which mathematical knowledge and skills are not involved in one form or another. In this regard, the role of the mathematics teacher is indispensable in providing all representatives of the new generation with at least a minimum level of mathematical knowledge and skills. The organization of mathematics teacher training at a high level in the conditions of the information society depends on many factors. The characteristics of mathematics require special attention not only to mathematical knowledge, but also to logic and intuition in the training of pedagogical personnel. In the presented article, the role of logic and intuition in the training of mathematics teachers and the possibilities of their application in the training process have been examined.

Keywords: kadre training, mathematics teacher, logic, thinking, intuition, quality of training, equation, inequality


Aynur Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-7642-020X


Riyaziyyat müəllimi hazırlığında məntiq və intuisiyanın rolu


Xülasə

Hər bir dövlətin iqtisadi siyasi potensialı onun təhsil sistemi ilə sıx əlaqədardır. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində pedaqoji kadrların cəmiyyətin tələbatına uyğun hazırlanması və onların ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi həmişə aktual mövzulardan biri hesab edilir. Elm və texnika sürətlə inkişaf edir. Cəmiyyətdə informasiya axını günü-gündən genişlənir. Cəmiyyətin yeni sifarişlərinin, ehtiyaclarının və tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə təhsil sahəsində müasir yanaşmaların tətbiqi zəruridir. Elmin elə bir sahəsi yoxdur ki, riyazi bilik və bacarıqlar bu və ya digər formada orada iştirak etməsin. Bu baxımdan yeni nəslin bütün nümayəndələrinin ən azı  minimum səviyyədə riyazi bilik və bacarıqlarla təmin edilməsində riyaziyyat müəllimininin rolu əvəzolunmazdır. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində riyaziyyat müəllimi hazırlığının yüksək səviyyədə təşkil edilməsi  bir çox faktorlardan asılıdır. Riyaziyyat fənninin xüsusiyyətləri tələb edir ki, pedaqoji kadrların hazırlanmasında yalnız sırf riyazi biliklərə yox, eyni zamanda  məntiq və intusiyaya xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Təqdim olunan bu məqalədə   riyaziyyat müəllimi hazırlığında   məntiq və intusiyanın rolu və təlim posesində tətbiq imkanları  araşdırılıb.

Açar sözlər: kadr hazırlığı, riyaziyyat müəllimi,  məntiq, təfəkkür, intusiya,  təlimin keyfiyyəti, tənlik, bərabərsizlik

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [713,71 Kb] (yüklənib: 0)

Baxış: 25
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]