DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/152-155

Amil Guliyev

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

master student                       

[email protected]


EFFECTS OF GLOBALIZATION ON COMMERCIAL LIFE


Abstract

The globalization movement has removed the trade barriers between countries and pushed internationally operating businesses to implement new strategies. As a result, world trade has gained different dimensions. The terms globalization and global managers are popular terms that come up when operating internationally. These demonstrate the universal interest in efforts to operate worldwide. However, these terms do not have the same meaning as international activities. Today, an extraordinary number of companies engage in international trade and investment, but relatively few are global enterprises. Although companies have been doing international business for centuries, the shift towards true globalization is a very recent phenomenon. The purpose of this article is to reveal the interaction of globalization and multinational enterprises, as well as the effects of globalization on world trade. The impact of multinational enterprises on the formation of globalization, the basic characteristics of the globalization process, the basic factors of globalization affecting world working life and the benefits it provides to multinational enterprises have been examined separately.

Keywords: globalization, technology, multinational companies, global economy, and finance


Amil Quliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında     

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

magistrant

[email protected]


Qloballaşmanın ticarət həyatına təsiri


Xülasə

Dünyada bütün iqtisadiyyatların inteqrasiyasına, başqa sözlə, vahid bazara çevrilməsinə səbəb olan qloballaşma kimi təyin olunan fenomen, şübhəsiz ki, günümüzün ticarət həyatını istiqamətləndirən ən mühüm amildir. Qloballaşma hərəkatı ölkələr arasında ticarət maneələrini aradan qaldırdı və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən müəssisələri yeni strategiyalar həyata keçirməyə sövq etdi. Nəticədə dünya ticarəti müxtəlif ölçülər qazanmışdır. Qloballaşma və qlobal menecerlər terminləri beynəlxalq fəaliyyətlə məşğul olarkən ortaya çıxan məşhur terminlərdir. Bunlar dünya miqyasında fəaliyyət göstərmək səylərinə universal marağı nümayiş etdirir. Lakin bu terminlər beynəlxalq fəaliyyətlə eyni məna daşımır. Bu gün çox sayda şirkət beynəlxalq ticarət və investisiya ilə məşğuldur, lakin nisbətən az sayda şirkət qlobal müəssisədir. Şirkətlər əsrlər boyu beynəlxalq miqyasda bizneslə məşğul olsalar da, əsl qloballaşmaya keçid çox yeni bir hadisədir. Bu məqalənin məqsədi qloballaşma və transmilli şirkətlərin qarşılıqlı əlaqəsini və qloballaşmanın dünya ticarətinə təsirlərini aşkar etməkdir. Qloballaşmanın formalaşmasına çoxmillətli müəssisələrin təsiri, qloballaşma prosesinin əsas xüsusiyyətləri, dünyanın iş həyatına təsir edən əsas amillər və qloballaşmanın transmilli şirkətlərə faydaları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: qloballaşma, texnologiya, transmilli şirkətlər, qlobal iqtisadiyyat və maliyyə
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [589,13 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 25
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]