DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/55/126-132
Qasım Əhəd oğlu Hacıyev
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu 

CƏNUBİ QAFQAZDA DAVAMLI SÜLHÜN BƏRPASI MƏSƏLƏSİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV
İRSİ VƏ İLHAM ƏLİYEVİN UĞURLU FƏALİYYƏTİ

Açar sözlər: Avropa, Azərbaycan, Qarabağ regionu, ATƏT, BMT
Key words: Europe, Azerbaijan, Garabakh region, OSCE, UN
Ключевые слова: Европа, Азербайджан, Карабахский регион, ОБСЕ, ООН 

Giriş
Azərbaycanın tarixi taleyinin 30 ildən artıq bir dövrü dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlı­dır. Heydər Əliyev ilk dəfə siyasi fəaliyyətə Azərbaycan SSR-in Birinci Katibi kimi başlamış, Azərbay­canı SSRİ respublikaları içərisində ön sıralara çıxarmışdır. Heydər Əliyevinin siyasi rəhbərlikdə olduğu dövrdə Qafqaz evinin yaranması və xalqların dinc yanaşması üçün təşəbbüslər göstərmiş və bu istiqamətdə görül­məli işlərə dair dəyərli irs yaratmışdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin irsi davam etdi­rərək uğurlu siyasət aparmışdır.

Vaxtilə, Heydər Əliyev sovetlər dövründə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün gizli işlər aparıldığı zaman (1960-1970) ermənilərin bu gizli fəaliyyətlərini aşkar edərək qarşısının alınması məqsədilə bir sıra tədbirlərin görülməsinə nail odu. Belə ki, keçən əsrin 60-cı illərində, Heydər Əliyev Dövlət Təhlükə­sizliyi Komitəsində işləyərkən ermənilərin Qarabağdakı separatçı fəaliyyətlərindən xəbərdar olduğu üçün Azərbaycan KP MK-nın Birinci Katibi seçildikdən sonra ermənilərin bu fəaliyyətinin qarşısını almaqdan ötrü lazımi siyasi və iqtisadi tədbirlər həyata keçirdi. Erməni separatçılarının mənfur niyyətlərinin qarşısını almaq məqsədilə DQMV-nin iqtisadi inkişafı və əhalisinin sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirərək onlara bəhanə yeri qoymadı. 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [172,33 Kb] (yüklənib: 1)


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]