DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/55/138-141
Ziba İlham qızı Kərimzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

KİÇİK YAŞLI UŞAQLARDA LÜĞƏT EHTİYATININ İNKİŞAFI

Açar sözlər: nitq, lüğət ehtiyatı, inkişaf, yeni anlayış, söz,ünsiyyət  
Key words: speech, vocabulary, development, new concept, word, communication  
Ключевые слова: речь, словарный запас, развитие, новые понятия, слова, общение

Uşaqlarda aydın və səlist nitqin inkişafında lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi mərkəzi yer tutur. Uşağın lüğət ehtiyatının məzmunu və xüsusiyyəti onun təfəkkür və nitqinin inkişafını müəyyən edir. Kiçik yaşlı uşaqlarda lüğətin formalaşması öncə əşyalarla tanışlıqdan başlanır. Onlar fəaliyyətin bütün sahələrində ətraf aləmdəki əşya və hadisələri bilavasitə müşahidə aparmalı olurlar. Y.M.Tixeyeva nitq inkişafında müşahi­də­nin rolunu yüksək qiymətləndirir.“Əgər siz uşağın nitqinin inkişaf etməsinə çalışırsınızsa, onu əşyalarla əhatə edin. Bu əşyalara uşaqla birlikdə baxın, müqayisə edin, onları oyun və əmək prosesində öyrənin və müşahidənin nəticəsini sözlə ifadə edin. Quru divarlar içərisində uşaq danışmağı öyrənməz.” (Тихеева, 1932: 123)

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [138,31 Kb] (yüklənib: 9)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]