DOI: 10.36719/2663-4619/56/24-27
Aynur Əfsər qızı Quliyeva
Azərbaycan Dillər Universiteti
aynurmurad@yahoo.com

İNGİLİS DİLİNDƏ OLAN HƏNDƏSİ METAFORALAR
Xülasə 

Məqaləmizin mövzusu ingilis dilində həndəsi metaforadır. Metafora həm ingilis dilində, həm də bir çox digər dillərdə olduqca çoxdur. Metaforalar çox vaxt  ədəbiyyatla əlaqələndirilir, lakin fərq etmədən gündəlik danışıqlarda istifadə olunur. İngilis dilində metaforanın rolu nitqi məcazi məna daşıyan ifadələrə və cümlələrə ekspressivlik verən ifadələrlə zəngin etməkdir. Bu isə ingilis dilini yalnız savadlı öyrənmək deyil, həm də ingilis dilində nitqi gözəlləşdirməkdir. Metaforalar dili zənginləşdirir və dil biliklərinin yüksək səviyyəsini göstərir. Buna görə də ingilis dilini öyrənərkən gündəlik lüğət, idiomlar, frazeoloji birləşmələrlə yanaşı bir neçə ümumi gözəl metafora öyrənmək faydalı olacaqdır. Həndəsi metafora müasir ingilis iqtisadi diskursunun vacib bir elementi sayıla bilər və buna görə rabitə də buna görə idrak çərçivəsində xüsusi bir status qazanır. Məqalədə məhz  Circle və Round olan sözlərin mənbə sferaları olan metaforik modellərin zəngin palitrasını göstərməyə calışdıq. Tədqiqat həmçinin göstərdi ki, ingilis dilində bir çox həndəsi metaforalar mövcuddur və onlar iqtisadi reallığın konseptuallaşdırılması və təsnifatının idrak proseslərində fəal istifadə olunur.
Açar sözlər: metafora, həndəsi fiqur, həndəsi metafora, cümlə, məcazi məna

Geometric metaphors in English language
Summary

The article is devoted to the study of geometric metaphor in the modern English language. Metaphor quite often can be found both in English and in many other languages. Very often metaphors are associated with the letter, but without noticing it, they often use them in everyday speech. The role of a metaphor in the English language is to diversify speech with turns that have a figurative meaning that gives expressiveness to phrases and sentences. To make English speech not only literate, but also beautiful. Metaphors enrich the language and show a high level of language proficiency. Therefore, when learning English, along with everyday vocabulary, idioms, phrasal verbs, it is not out of place to learn some common beautiful metaphors. The geometric metaphor can be considered an important element of the modern English economic discourse and correspondingly communication, thus it obtains a special status in the frame of cognition. It is understood from the research there are a lot of geometric metaphors and is actively used in the cognitive processes of conceptualization and classification of economic reality.
Key words: metaphor, geometric figure, geometric metaphor, sentence, figurative meaning

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [136,91 Kb] (yüklənib: 7)© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com