DOI: 10.36719/2663-4619/56/40-46
Xəyalə Muğamat qızı Mürsəliyeva
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası
murseliyeva.xeyale@mail.ru

SÜNİ DİLLƏRİN TƏRTİBİ PRİNSİPLƏRİ
Xülasə
İnformasiya partlayışı, beynəlxalq dillərin sayının daim artması müasir dil vəziyyətini olduqca çətinləşdirir. Dillərin qarşılıqlı təsiri son nəticədə dünya dilləri ilə paralel fəaliyyət göstərən beynəlxalq süni dillərin yaranmasına səbəb olur. İnterlinqvistik məsələlərin genişlənməsi müasir dünyanın dil mənzərəsinin ağırlaşmasının təbii nəticəsidir. Ünsiyyət vasitəsi olaraq beynəlxalq dilləri və beynəlxalq dilləri öyrənən dilçiliyin bir sahəsi kimi müəyyənləşdirilən müasir interlinqvistika dilarası baryeri aşmağın vacibliyi ilə məşğul olur. Beynəlxalq süni dil problemi İ.A. Boduen de Kurtene, V.P. Qriqorev, N.L. Qudskov, E.K. Drezen, A.D. Dulçenko, M.İ. İsayev, S.N. Kuzneçov, A.S.Melnikov və bir çox digər alimlərin yazılarında geniş şəkildə işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: təbii dil anlayışı, süni dil anlayışı, dilin sünilik dərəcələri, dilin həqiqiliyi 
Principles of compiling artificial languages
Summary
The explosion of information and the ever-increasing number of international languages make the modern language situation very difficult. The interaction of languages ultimately leads to the creation of international artificial languages that operate in parallel with the world`s languages. The expansion of interlinguistic  issues is a natural consequence of the aggravation of the linguistic landscape of the modern world. The modern interlinguistic dialect, which is defined as a field  of linguistics that studies international languages and international languages as a means of communication, deals with the importance of overcoming the barrier.The problem of international artificial languages is widely covered in the writings of I.A.Baudouin de Courtenay, V.P.Qrigorev, N.L.Gudskov, E.K.Drezen, A.D.Dulchenko, M.I.Isayev, S.N.Kuznechov, A.D.Melnikov and many other scientists.
Key words:the concept of natural language, the concept of artificial language, the degree of artificiality of language, the authenticity of language

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [176,55 Kb] (yüklənib: 3)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com