DOI: 10.36719/2663-4619/56/85-88
Adilə Qulam qızı İbrahimova
Bakı Slavyan Universiteti
İradə Xəlil qızı Zamanova
Bakı Dövlət Universiteti

MƏKTƏBƏQƏDƏR UŞAQLARDA NİTQ İNKİŞAFI PEDAQOJİ PROBLEM KİMİ
Xülasə
Uşağın ana dilinə yiyələnməsi, onun nitqinin inkişaf etdirilməsi məsələsi rus pedaqoqlarının əsərlərində daha geniş şəkildə əks olunmuşdur. Biz bunun daha aydın ifadəsini K.D.Uşinskinin, Y.N.Vodovozovanın, Y.İ.Tixeyevanın əsərlərində görürük. Rus pedaqoqları məktəbəqədər dövrdə ana dilinin əhəmiyyəti və onun təliminin yolları haqqında xeyli dəyərli, indi belə öz əhəmiyyətini itirməmiş fikirlər söyləmişlər.
Açar sözər: pedaqogika, ana dili, nitq inkişafı, bədii əsər

Speech development in preschool childhood as a pedagogical problem.
Summary
The problem of speech development of preschoolers today is considered as one of the important problems of modern childhood. An analysis of Ushinsky’s creative works will allow us to conclude that he pays spesial attentipn to the methodology for the development of children in the process of teaching their mother tonque in the family and kindergarten.
Key words: pedagogy, native language, speech development,work of fiction

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [130,95 Kb] (yüklənib: 3)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com