“ELMİ İŞ”

İmpakt faktorlu beynəlxalq elmi jurnal


2021-ci il üçün 

MƏLUMAT VƏRƏQİ


Jurnala elmin bütün sahələrini 

əhatə edən elmi məqalələr qəbul olunur 


Məqalələr Azərbaycan, ingilis, türk və digər dillərdə qəbul olunur

Jurnalda məqalələrin dərc olunması ödənişlidir


Məqalələrin texniki tərtibatına dair tələblər


    Məqalələrin həcmi: 8-25 və daha çox səhifə

  • Məqalələr A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır. 
  • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
  • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
  • Məqalənin əvvəlində ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5 sözdən az olmayaraq) yazılmalıdır.  Əgər məqalə ingilis dilindədirsə, o zaman xülasə və açar sözlər ingilis və Azərbaycan dilində yazılmalıdır.
  • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
  • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

    Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. Nümunə: Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...” 


Məqalənin sonunda rəyçinin elmi adı və ya dərəcəsi aşağıdakı qaydada (qalın həriflərlə) yazılmalıdır:   Rəyçi: dos. A.Əliyev


Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529,

“Azərbaycan” Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

www.aem.az saytında məqalələr onlayn yerləşdirilir.

E-mail: elmmerkezi@gmail.com

Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com