ELMİ İŞ Cild: 16 Sayı: 5

JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Natavan Havar qızı Hacıyeva, Arzu Ağanəhməd qızı Mirzəyeva
Təyini söz birləşmələri ilə ifadə olunan ismi idiomalar
7
Aygün Xanoğlan qızı İsayeva
Müasir ingilis dilində modallıq kateqoriyasının aspektləri
12
Emin Gündüz oğlu Babayev, Məleykə Nəsib qızı Bayramova
Xarici ölkələrin cinayət qanunvericilik tarixində seksual xarekterli zorakılıq hərəkətlərinə görə məsuliyyət məsələsi
17
Elnarə Xeyrəddin qızı Məmmədova, Fidan Rəhim qızı Əkpərli
Adaptiv bədən tərbiyəsi məşğələlərinin sağlamlığı məhdud olan insanların həyat qabiliyyətinə təsir
24
Ləman Aslan qızı Məmmədova
Azərbaycanın görkəmli qadın rəssamlarının portret xəzinəsi
31
Arzu Ağanəhməd qızı Mirzəyeva
Bədən dilimiz nələr danışır
38
Leyla Khudat Adıgozelova
A historical perspective of development of terminology and term creation in Azerbaijan
44
İradə Əlibala qızı Yusifova
Dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusu (Mixail Aleksandroviç Şoloxovun yaradıcılığı əsasında)
51
Dilbər Vətən qızı Camali
Kül Tarxan, Dolodoyn və Bömbögör abidələrinin linqvistik və kultroloji təhlili
58
Parvin Aydin Karimova
Philosophy of language
64
Dəniz Səftər qızı Quliyeva
İnsan orqan və toxumalarının transplantasiyası sahəsində Azərbaycan və xarici dövlətlərin qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili
69
Nurlan Abdul oğlu Aşurov
II Qarabağ müharibəsi kontekstində humanitar hüquq
74
Musa Natiq oğlu Əmiraslanov
Karonavirus (Covid-19) pandemiyası dövründə sənaye müəssisələrində büdcələşdirmənin təşkili
81
Vüsal Sədi oğlu Hacıyev 
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən törədilən vəzifə cinayətlərinin kriminalistik xarekteristikası
86
Leyla Ramiz Mammadova
Proceedings in the UN international court of justice
92
Aytaj Ilgar Adgozalzade
Internotional Criminal Tribunals in the history of international criminal prosedure
97
Hüseyn  Mərdan oğlu Hacıyev 
Sosial problemlərin həlli yolları
102
Tural Namig Afandiyev
Compative analysis of constitutional control in foregin countries (development trends)
107
Gulzar Fuad Hasanova 
Historical background of a contenental shelf and internotional law principeles of the contintal shelf delimitation
114
Cavidan Şəmil oğlu Cəfərli
Məktəbdənkənar tərbiyə müəssələrində ekoloji tərbiyə məsələləri
120
Sabahat Abulfat Hasanova
Purposes of punishment in transnational criminal law, effectiveness  of applied punishments
125
Aytaj Ilgar Adgozalzade
Jurisdiction of international criminal procedure
134
Səbirə Tofiq qızı Əliyeva
Biznes strukturlarının innonativ inkişaf yolu
139
Islam Elshan Dunyamaliyev
Local and global results of COVID-19 virus in the energy sector
145
Xəqani Məqsəd oğlu Salmanov
Cənubi Qafqaz regionunda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və onun investisyalaşmasının prioritet istiqamətləri
151
Həbib Yusif oğlu Həbibi
Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində müasir nəqliyyat sistemin inkişafı
156
Rufi Vidadi oğlu Lələyev
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında sənayenin və onun strukturunun formalaşdırlması
163
Xaqani Məqsəd oğlu Salmanov
Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinin inkişafı və maliyyələşdirilməsinin dinamikası
169
Ləman Amil qızı Amil 
Əmlak vergilərinin hesablanması və tutulmasının dünya təcrübəsi
173
Günəş Azər qızı Azərli 
Azərbaycan Respublikasında sosial turizmin inkişaf dinamikası və əsas amilləri
178
Mehdi Yusif Asgarov
The importance and the main elements of the “EU Green Deal”
183
Aytaj Mazahir Gurbanzadeh
Importance of trademark protection as a form of intellectual property
189
Aligardash Seymur Aliyev
Global macro-economic impacts and prospects of COVID-19
196
Ələsgər Akif oğlu Səfərov
Vətən müharibəsində dağıdılmış emal müəssisələrinin bərpasına investisiya
qoyuluşlarının xarakterik xüsusiyyətləri (Tərtər pambıq emalı zavodunun timsalında)
203
Mehdi Yusif Asgarov
Cooperation between Azerbaijan and Evropean Union for legal regulartion of environmental security
209
Bəxtiyar Elşad oğlu Əliyev
Pandemiya və post pandemiya dövründə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin vergilər və gömrük tarifləri
vasitəsi ilə tənzimlənməsi üsulları
215

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Yasin Qalibqulu oğlu Gözəlov, Mehri Rəfael qızı Xəlilova
Dovşançılıqda  xəttarası hibridləşmədən istifadə etməklə alınan balalarda irsən keçmə, məhsuldarlıq indeksi
və seleksiya səmərəliliyinin öyrənilməsi
220
Rüfət Şaiq oğlu Novruzov 
Əhəngdaşı yataqlarında aparılan müasir daş işlərinin ətraf mühitə təsirinin  qiymətləndirilməsi
(Qaradağ əhəngdaşı yatağının timsalında)
226

Öncəki 1 2 3 4 5 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]