Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:
TİBB VƏ ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ          MEDICAL AND PHARMACEUTİCAL SCİENCES
Elcin Nizami Huseyn
Application of deep learning in medical imaging

7
Сабир Нургалам оглу Амиралиев
Социально-культурные аспекты кормления детей раннего возраста

14
Эсмира Муса гызы Гулиева, Наргиз Мехман гызы Зейналова, Лала Ислах гызы Рустамова, Фатма Идаят гызы Мамедова
Детерминанты эпидемического процесса малярии

18
Сабир Нургалам оглу Амиралиев
Методы ранней диагностики тяжелой пневмонии у детей

22
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş xüsusiyyətləri və dəyərləndirmə prosesinin aparılması

26
Səbinə Vahid qızı Ramazanova
İmmun sistemi və QİCSin yaranma səbəbləri

30
З.Г.Сафарова
Строение и классификация бактериофагов

35
Samirə Məmmədhəsən qızı Yaqubova, Elçin Çingiz oğlu Əkbərov, Təranə Nadir qızı Mirzəyeva
Stafilokokk infeksiyası və hipofizar-adrenal-tiroid sistemin patomorfoloji xarakteristikası

39
X.H.Cəfərova, E.F.Vahabov, F.Ş.Tağıyeva, V.Ç.Cəlilov
Vəbanın 7-ci pandemiyasının IV mərhələdə epidemioloji xüsusiyyətləri və onun monitorinqi

44
X.H.Cəfərova, F.Ş.Tağıyeva, V.N.Vəkilov, V.Ç.Cəlilov
Tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı olan infeksiyaların müasir epidemioloji xüsusiyyətləri
48
BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR          BIOLOGICAL AND AGRARIAN SCIENCES
Рамиз Зейнулла оглу Шаммадов, Айтадж Мурад гызы Джавадова
Свойства устойчивости некоторых эфиромасличных растений 

52
Mahira Aydin Veliyeva
Influence of plant density on productiviness and correlation between productivity elements 

56
Sevda Nurəddin qızı Mirzəyeva
Cənubi Muğanda kəndətrafı örüşlərdə torpaqların aqrofiziki xassalərinin optimallaşdırılması 

67
Dursun Miri qızı Adıgözəlova, Turay Fəxrəddin oğlu İsgəndərovElçin Çingiz oğlu Əkbərov
Təranə Nadir qızı Mirzəyeva
Çəki ilə yemləmənin tut ipəkqurdunun bioloji göstəricilərinə təsiri

71
Эльмира Мирза Ага гызы ВекиловаДинамика фосфора и калия в почве под культурой чая при примененииорганических удобрений
74
Нушаба Алекбер гызы ВелиеваНадземные вегетативные органы масличных растений губинского массиваАзербайджанской Pеспублики
78
Rugiya Sabir MustafayevaEffect of strain enterococcus faecalis an1 on release of bioactive peptides from wheyproteins in in vitro simulated gastrointestinal conditions
83
KİMYA          CHEMISTRY
Məhiyəddin Sadıq oğlu Mehdiyev
Qaynama temperaturunun təzyiqdən aslılığını ifadə edən empirik model

88


Baxış: 1 598
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az