JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

TİBB          MEDICINE
Рамиз Зейнулла оглу Шаммадов, Айтадж Мурад гызы Джавадова
Свойства устойчивости некоторых эфиромасличных растений

4
Elcin Nizami Huseyn
Application of deep learning in medical imaging

7
Mahira Aydin Veliyeva
Influence of plant density on productiviness and correlation between productivity elements

14
Məhiyəddin Sadıq oğlu Mehdiyev
Qaynama temperaturunun təzyiqdən aslılığını ifadə edən empirik model

26
Dursun Miri qızı Adıgözəlova, Turay Fəxrəddin oğlu İsgəndərov
Çəki ilə yemləmənin tut ipəkqurdunun bioloji göstəricilərinə təsiri

29
Сабир Нургалам оглу Амиралиев
Социально-культурные  аспекты кормления детей раннего возраста 

32
Эльмира Мирза Ага гызы Векилова
Динамика фосфора и калия в почве под культурой чая при применении органических удобрений 

36
Эсмира Муса гызы Гулиева, Наргиз Мехман гызы Зейналова,
Лала Ислах гызы Рустамова, Фатма Идаят гызы Мамедова
Детерминанты эпидемического процесса малярии

40
Сабир Нургалам оглу Амиралиев
Методы ранней диагностики тяжелой пневмонии у детей

43
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş xüsusiyyətləri və dəyərləndirmə prosesinin aparılması

47
Səbinə Vahid qızı Ramazanova
İmmun sistemi və qİcsin yaranma səbəbləri

51
З.Г.Сафарова
Строение и классификация бактериофагов
 
56
Нушаба Алекбер гызы Велиева
Надземные вегетативные органы масличных растений Губинского массива Азербайджанской Pеспублики
 
59
Rugiya Sabir Mustafayeva
Effect of strain enterococcus faecalis an1 on release of bioactive peptides from whey
proteins in in vitro simulated gastrointestinal conditions
 
64
Samirə Məmmədhəsən qızı YaqubovaElçin Çingiz oğlu Əkbərov
Təranə Nadir qızı Mirzəyeva
Stafilokokk infeksiyası və hipofizar-adrenal-tiroid sistemin patomorfoloji xarakteristikası

69
X.H.Cəfərova, E.F.Vahabov, F.Ş.Tağıyeva, V.Ç.Cəlilov
Vəbanın 7-ci pandemiyasının IV mərhələdə epidemioloji xüsusiyyətləri və onun monitorinqi

74
X.H.Cəfərova, F.Ş.Tağıyeva, V.N.Vəkilov, V.Ç.Cəlilov
Tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı olan infeksiyaların müasir epidemioloji xüsusiyyətləri

78
Sevda Nurəddin qızı Mirzəyeva
Cənubi Muğanda kəndətrafı örüşlərdə torpaqların aqrofiziki xassalərinin optimallaşdırılması

82

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com