DOI: 10.36719/2663-4619/59/34-35
Giyosiddin Murotjonovich Usmonov
Sherzod Khursanalievich Shadmanov 
Kokand State Pedagogical Institute 
(Republic of Uzbekistan)

THE ROLE OF COMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING(CLT) AND SITUATIONAL
LANGUAGE TEACHING (SLT) IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING

Summary
In this article the role of communicative and situational language teaching approaches is discussed. It is also discussed that different learning purposes compared with the traditional language teaching and learning, for example, Computer-aided language teaching and learning is both a big challenge and also a benefit to educators, as well as to communicative language teaching and situational language teaching. 
Key words: Communicative Language Teaching, Situational Language Teaching, approach, linguistic competence, communicative proficiency, specific interaction, language-speaking environment and situations

Dilin tədrisində və öyrənilməsində  kommunikativ və situativ dilin öyrədilməsinin rolu
Xülasə
Bu məqalədə kommunikativ və situasiyalı dil yanaşmalarının rolu araşdırılır. Bundan başqa dilin tədrisi və öyrənilməsi prosesinə kompüter texnologiyalarının cəlb olunmasının həm çətinlikləri, həm də üstünlükləri və bu cür müasir tədris metodlarının dil situasiyalarının yaranmasında rolu təhlil olunur.
Açar sözlər: dilin kommunikativ tədrisi, situativ dil tədrisi, yanaşma, linqvistik bacarıq, ünsiyyət bacarığı, spesifik qarşılıqlı əlaqə, dil mühiti va situasiya

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [94,24 Kb] (yüklənib: 2)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com