Elnarə İlham qızı Tağıyeva
Bakı Dövlət Universiteti
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
bduelnara@gmail.com

“SİRLƏR XƏZİNƏSİ” ƏSƏRİ AZƏRBAYCAN İNTİBAHININ QİYMƏTLİ BİR ABİDƏSİ KİMİ

Açar sözlər: müasir, şair, poeziya, cəmiyyət, əsər, dünya

“The Treasury of Mysteries” as a valuable monument of the Azerbaijan Renaissance
Summary
Nizami Ganjavi created a tremendous impression in the world literature with his imperishable five poems. The poet used only Nizami pseudonym in his works. This word means disciplined, temperate, a man of poetry, in other words, poems. The first monumental work of Nizami is Makhzan al-Asrar (“The Treasury of Mysteries”). It is his first writing experience in the field of epic poetry. Whatever the poet says, he thinks about modern life, modern people, and people are mostly narrowminded, captured by greed, fame and lust in this age of injustice, unfairness, oppression and arbitrariness. What saddens Nizami the most is that they dominate others and think they are superior.
Key words: modern, poet, poetry, society, play, world

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [137.22 Kb] (yüklənib: 3)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com