Turan Şahin qızı Kərimbəyli
Azərbaycan Dillər Universiteti
doktorant
almanmetodika@yandex.ru

ALMAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRİN DİL SƏVİYYƏLƏRİNƏ
 GÖRƏ AUTENTİK MƏTNLƏRİN SEÇİLMƏSİ YOLLARI

Açar sözlər: autentik mətnlər, mədəniyyətlərarası ünsiyyət, kommunikativ təlim

Methods for selecting authentic texts in accordance with the language
 
level of students while teaching German
Summary
Today our main goal is to use authentic texts, including the study of the peculiarities of intercultural communication in the environment of communicative teaching of foreign languages. Authentic text reflects the use of natural language. It should be noted that the teaching of authentic texts in teaching a foreign language should be determined by the language level of the students. The selection criteria for authentic texts in German differ depending on the language level of the students.
Key words: authentic texts, intercultural communication, communicative learning

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [121.14 Kb] (yüklənib: 31)Bakış: 47
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com