JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

TİBB   MEDICINE
Ульфет Салман оглу Микаилов
Факторы риска инфицирования и оценка сепсиса у пациентов с травмой 

5

BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR   BIOLOGICAL AND AGRARIAN SCIENCES 
Akşay Cavad oğlu İbrahimov, Hicran Nağı qızı Mustafayeva,
Ramik Emil oğlu Kərəvəliyev, Günay Rövşən qızı Mehdiyeva
Müxtəlif fosfor gübrə normalarının günəbaxan bitkisinin inkişafina və məhsuldarlığına təsiri

9
Şəkər Cəlal qızı Muxtarova, Aytən Rasim qızı Xanbutayeva
Xəzər dənizi ekosistemində makrofitlər və onların ekologiyası
 

14
Dilarə Səfər qızı Marlamova, Savalan Nərman oğlu Əliyev,
İsmayıl Rza oğlu Nəbiyev, Ədalət Əhliyyət oğlu İmanov,
Lalə Rasim qızı Hüseynova
Yeni rayonlaşmiş Gəncə-160 pambiq sortunun optimal becərmə aqrotexnikasi

18
Sədaqət Sədrəddin qızı Camıyeva
At paxlası sort nümunələrində dən keyfiyyət göstəricilərin təhlili

23
Rüfanə Asif qızı Əlizadə, Gültəkin Məhərrəm qızı Quliyeva,
Rəşad Rəhim oğlu Ağakişiyev, Rəhimə Mahmud qızı Fərhadova,
Tofiq Səxavət oğlu Əliyev
Qarğıdalı yağ turşusu və heksametilendiamin əsasında sintez olunmuş imidazolinlərin konservasiya mayeləri kimi tətqiqi

32
Günel Gündüz qızı Əmirova
Naftalan - müalicəvi neft
36

KİMYA   CHEMISTRY
Teyyub Allahverdi oğlu İsmayılov, Sevinc Səlim qızı Süleymanova,
Sevda Bəxtiyar qızı Əsədova
Kəhrəba və oksalat turşusunun monoetanolaminlə amidinin sintezi bakterisid xassələrinin tədqiqi

40


Baxış: 515
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]