Nasiba Ergashevna Sabirova
Urgench State University of Uzbekistan
Assoc.Prof of philological sciences 

SOUTH AND NORTH KHOREZM EPIC SCHOOLS
Abstract
In this article we will talk about Khorezm epic schools and their peculiarities. It is said that the ethnogenetic history of the people has a significant impact on the formation of different schools of epic poetry, as any ethnic group preserves its ancient traditions, which can be clearly seen in the epic schools of Khorezm.Also, art critic B.Matyokubov in his pamphlet divided the Khorezm epic into three shops based on the information given by Bola Bakhshi, folklorist S.R.Ruzimbaev also commented on Khorezm epics, Bakhshi schools, and there are two traditions of epic poetry in the oasis. The article is analyzed on the basis of the classification of traditions of epic poetry of South and North Khorezm, the similarities and differences of epic schools are proved by examples taken from Khorezm epics.
Key words: epic, Khorezmepic schools, South Khorezmepic school, North Khorezmepic school, Khorezmepic stores, upper store, middle store, Osh (Lower) store, Khorezmbakhshi, Bola bakhshi, Oshiq Aydinpir


Nəsibə Erqaşevna Sabirova

Cənubi və şimali Xorəzm epik məktəbləri
Xülasə
Bu yazıda Xorəzm epik məktəbləri və onların özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs edəcəyik. Bildirilir ki, hər bir etnik qrup öz qədim ənənələrini qoruyub saxladığından, xalqın etnogenetik tarixi müxtəlif epik şeir məktəblərinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir ki, bunu Xorəzmin epik məktəblərində də aydın görmək mümkündür. .Matyokubov öz pamfletində Xorəzm dastanını Bola Baxşinin verdiyi məlumata əsasən üç dükana ayırmış, folklorşünas S.R.Ruzımbayev də Xorəzm dastanlarına, baxşı məktəblərinə münasibət bildirmiş, oazisdə iki epik şeir ənənəsi mövcuddur. Məqalədə Cənubi və Şimali Xorəzm epik poeziya ənənələrinin təsnifatı əsasında təhlil edilmiş, epos məktəblərinin oxşar və fərqli cəhətləri Xorəzm dastanlarından götürülmüş nümunələrlə sübut edilmişdir.
Açar sözlər: dastan, Xorəzmepik məktəbləri, Cənubi Xorəzmepik məktəbi, Şimali Xorəzmepik məktəbi, Xorəzmepik dükanları, yuxarı mağaza, orta mağaza, Oş (Aşağı) mağazası, Xorəzmbaxşı, Bola baxşı, Aşıq Aydınpir

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [134,19 Kb] (yüklənib: 14)

Baxış: 37
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]