Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov
Bakı Slavyan Universiteti
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Rəşad Etiqad oğlu Cabbarlı
Bakı Slavyan Universiteti

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ÖLÇÜ ELEMENTLƏRININ HƏYATLA
 ƏLAQƏLİ MƏSƏLƏLƏRDƏ TƏTBİQİ
Xülasə
İbtidai siniflərdə ölçü elementlərinin həyatla əlaqəliməsələlərdə tətbiqi-şagirdlərin riyaziyyatdan ümumu inkişafını təmin edir. Şagirdlərin nitqinə verilən tələblərə uyğun olaraq məzmunluluq, məntiqilik, ardıcıllıq, aydınlıq və dəqiqlik yerinə yetirilir. Tədris prosesi zamanı şagirdin intellektual inkişafında irəliləyiş baş verir. Bu cəhətdən məsələ həlli vacib yer tutur. Şagirdlərin kəmiyyətlərlə tanış edilməsi, kəmiyyətlərin ölçülməsi və qiymətlərinin hesablanması qaydalarının öyrədilməsi qazanılmış biliklərin həyatda və praktikada tətbiq edilməsinə xidmət edir.
Açar sözlər:ibtidaı sinif, kəmiyyət, kütlə, məsələ, riyaziyyat, sahə, sürət, uzunluq, vaxt, zaman 

Ramazan Azizkhan Eyyubov
Rashad Etigad Jabbarli

Application of measurment elements at primary schools in life issues
Abstract
Application of measurement elements in life-related issues in primary school-provides general development of students in mathematics. Content, logic, consistency, clarity and precision are performed in accordance with the requirements of students' speech. During the learning process, progress is made in the intellectual development of the student. In this regard, the issue is important. Introducing students to quantities, teaching them the rules of measuring quantities and calculating values serves to apply the acquired knowledge in life and practice.
Key words:elementary class, quantity, mass, problem, mathematics, field, speed, length, time

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [162,25 Kb] (yüklənib: 5)Baxış: 31
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]