Sevda Pirəli qızı Abulova
Bakı Slavyan Universiteti
baş müəllim
Aida Qafur qızı Mamedova
Bakı Slavyan Universiteti
Tamilla Elmar qızı Muradova
Bakı Slavyan Universiteti
Dilarə Məmməd qızı Məmmədova
mamedovadilara [email protected]

RİYAZİYYATIN İBTİDAİ KURSUNDA HƏNDƏSİ FİQURLARIN
 PERİMETR VƏ SAHƏSİNİN ÖYRƏDİLMƏSI
Xülasə
Perimetrin və sahənin, perimetrin və sahənin ölçüləri və ölçüləri haqqında fikir yaratmaq, uzunluq vahidləri, düz xətt seqmentinin ölçülməsi və ölçülməsi haqqında fikirlərin qurulması üzərində işləməyə bənzəyir. Məhz sahələrin, uzunluqların, həcmlərin ölçülməsi kəmiyyətin xarakterik xassəsinə müəyyən ədədin qarşı qoyulması üsullarının riyazi konstruksiyalarındandır. Şagirdlərin obyektləri müqayisə etmək, onların oxşarlığını və fərqini üzə çıxarmaq, təsnif etmək, onlar üzərində əməllərin öyrədilməsi ilə bağlıdır.
“Sahə” yekun yastı fiqur kimi təqdim edilir və birinci mərhələdə “sahə” sözündən istifadə etmədən şagirdlər daha böyük və ya kiçik fiqurların görünüşünün təsviri ilə müqayisə edilir.
Açar sözlər: həndəsə,ibtidai sinif ,perimetr, sahə , şagird, üçbucaq

Sevda Pirali Abulova
Aida Qafur Mamedova
Tamilla Elmar Muradova
Dilara Mammad Mammadova

Teaching the perimeter and area of geometic figures in the primary course of mathematics
Abstract
The idea of perimeter and area measurement, measurement of the perimeter and area, and the dimensions of the unit are similar to the creation of imaginations about the length, measurement and measurement units of the straight line segment. The measurement of areas, lengths and volumes is one of the mathematical constructions of the methods of contrasting a certain number with the characteristic property of a quantity. It is about comparing students' objects, identifying their similarities and differences, classifying them, and teaching them actions.
The field is represented as a finite plane property and, at the first stage, , students are comparing it to detect that large or smaller figures are different.
Key words: area, geometry, perimeter, primary school, pupil, triangle.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [242,46 Kb] (yüklənib: 7)

Baxış: 31
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]