Xatirə Tacəddin qızı Qurbanova
Bakı Slavyan Universiteti
Baş müəllim
Əfsanə Ulduzxan qızı Məmmədova
Bakı Slavyan Universiteti
Elmira Elşən qızı Qəmbərova
Bakı Slavyan Universiteti
Nigar Emin qızı Hüseynova
Bakı Slavyan Universiteti

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ HƏRƏKƏTƏ AİD MƏSƏLƏLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ
Xülasə
İşdə şagirdlərə müəyyən həcmdə zəruri biliklərin mənimsədilməsi ilə yanaşı, onların əqli inkişafları təmin edilir və idrak motivləri ilə formalaşır. Şagirdlərdə riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsində məsələnin rolu danılmaz faktdır. Əyaniliyin artırılmasında hərəkətə aid məsələlərin öyrədilməsi imkanları çox genişdir. Yolun tapılması üçün bizə məlum olan sürət düsturundan istifadə etməklə yol düsturunu yaza bilərik. Sadə məsələləri həll etməklə müəyyən edilir ki, məsafə sürətin zamana vurulmasına bərabərdir. Zamanın tapılması üçün bizə məlum olan sürət düsturundan istifadə etməklə zaman düsturunu yaza bilərik. Bəzi tipik məsələlərin həllinə əsasən müəyyən edilir ki, gedilən yolu sürətə bölməklə sərf olunan zamanı tapmaq olar. Məsələ həllində hərəkətə aid məsələlərin modelinin qurulması məsələləri asanlıqla həll etməyə imkan verir. 
Açar sözlər: çay, hərəkət, məsələ, məsafə, sürət,yol

Khatira Tajeddin Gurbanova
Afsana Ulduzkhan Mammadova
Elmira Elshan Gambarova
Nigar Emin Huseynova

Training movement problems at primary schools
Abstract
In the work, along with the acquisition of a certain amount of necessary knowledge by students, their mental development is provided and formed by cognitive motives. The role of the issue in the development of mathematical thinking in students is an undeniable fact. There are many opportunities to teach movement-related issues in increasing visibility. To find the path, we can write the path formula using the speed formula we know. By solving simple problems, it is determined that distance is equal to the velocity multiplied by time. To find the time, we can write the time formula using the speed formula we know. Based on the solution of some typical problems, it is determined that the time spent can be found by dividing the route by speed. Building a model of action issues in problem solving allows you to easily solve problems.
Key words: river, movement, matter, distance, speed, road

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [195,68 Kb] (yüklənib: 4)Baxış: 28
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]