Nuranə Marif qızı Cəfərova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
Müəllim

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN FORMALAŞMASINA
 TƏSİR EDƏN XÜSUSİ ŞƏRTLƏR
Xülasə
Bu məqalədə xarici dilin tədrisində motivasiyanın formalaşmasına təsir edən xüsusi şərtlər təqdim olunur. İngilis dilini bilmək müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. Lakin dili öyrənməyin əsası insanın istəyindədir. Bu gün motivasiya dilin tədrisində mühüm rol oynayır. Bu, tələbələrin müstəqilliyini artırır, dil tədrisinə marağı oyadır və dil bacarıqlarını inkişaf etdirir. Şagirdlərin xarici dilə olan marağının, özünə inamın daha da artması, biliklərin genişlənməsi üçün daim yeni şeylər öyrənməyə can atması, kollektiv qarşısında çıxış etmək, fikir yürütmək, müzakirələrdə iştirak etmək, rəqabət hissini duymaq, qabiliyyət və bacarıqlarından istifadə edərək bildiklərini söyləməkdən qorxmamaq kimi hissləri aşılamaq üçün motivasiyanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Ona görə də motivasiyanın təqdim etdiyi imkanlardan xəbərdar olmaq və onları dil tədrisində tətbiq etmək vacibdir.
Açar sözlər: motivasiya, şərtlərin təsnifatı, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili, kommunikativ öyrənmə, kontekstual yanaşma

Jafarova Nurana Marif

Special conditions influencing the formation of motivation in teaching a foreign language 
Abstract
This paper presents special conditions influencing the formation of motivation in teaching a foreign language. Knowledge of English is one of the main requirements of modern era. But the basis of learning a language is a person's desire. Today motivation plays an important role in language teaching. It evokes students’ independence, promotes interest in language teaching, and develops their language skills. To instill students' interest in a foreign language, self-confidence, a constant desire to learn new things to expand their knowledge, to speak in front of a team, to think, to participate in discussions, to feel competitive, not to be afraid to say what they know The importance of motivation is great. Therefore, it is necessary to be aware of the opportunities presented by motivation and to apply them to language teaching.
Key words:motivation, classification of conditions, English for special purposes, communicative learning, contextual approach

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [140,59 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 24
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]