Aynurə Oqtay qızı Binnətova
Bakı Slavyan Universiteti
müəllim
Leyla Arif qızı Quliyeva
Bakı Slavyan Universiteti
Nigar Samir qızı Dilanova
Bakı Slavyan Universiteti

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ MODELİN TƏTBİQ
Xülasə
 İşdə şagirdlərə müəyyən həcmdə zəruri biliklərin mənimsədilməsi ilə yanaşı, onların əqli inkişafları təmin edilsin və idrak motivləri formalaşsın. Şagirdlərdə riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsində məsələnin rolu danılmaz faktdır. Əyaniliyin artırılmasında modelləşdirmənin imkanları çox genişdir. Şagirdlərdə riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsində məsələnin rolu danılmaz faktdır. Məsələ həllinin əyaniləşdirilməsi onun qavranılması və həlli üçün əvəzsizdir. Məsələ həllində “tam-hissə” modelindən istifadə məsələləri asanlıqla hesab yolu ilə həll etməyə imkan verir. 
Açar sözlər: ibtidai sinif, model, məsələ, riyaziyyat, sürət, yol, zaman 

Aynura Ogtay Binnatova
Leyla Arif Guliyeva
Nigar Samir Dilanova

Application of the model to problem solution at primary schools
Abstract
In addition to providing students with a certain amount of necessary knowledge, their mental development and cognitive motives should be formed. The role of the issue in the development of mathematical thinking in students is an undeniable fact. The possibilities of modeling in increasing visibility are very wide. The role of the issue in the development of mathematical thinking in students is an undeniable fact. Visualization of the solution of the problem is invaluable for its perception and solution.The use of a "full-part" model in solving the problem allows you to easily solve problems by calculation.
Key words: model, math primary school,  problem, speed, time ,way

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [209,95 Kb] (yüklənib: 3)Baxış: 33
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]