Nuranə Marif qızı Cəfərova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(UNEC)
Müəllim

MÜSTƏQİL İŞİN TƏŞKİLİ ZAMANI XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNƏ
 MÜASİR YANAŞMALAR
Xülasə
Bu məqalədə müstəqil işin təşkili zamanı xarici dilin tədrisində klassik yanaşmanı əvəz edən yeni təhsil paradiqmaları əks olunub. Öyrənilən psixoloji və pedaqoji ədəbiyyat və praktik işimizin təcrübəsi dil fakültələrinin tələbələrində müstəqil iş motivasiyasının inkişaf etdirilməsi problemini həll etməyi zəruri hesab edir. Bu baxımdan müstəqil iş və xarici dil öyrətmək üçün ənənəvi bir təhsil paradiqmasından yenisinə keçməyə ehtiyac var. Bu, müxtəlif yanaşmalardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Linqvistik ixtisasların tələbələri arasında xarici dil öyrənmək motivasiyasının inkişafı üçün onlardan ən təsirlisi kontekstual yanaşma, şüurlu-kommunikativ və aktiv yanaşmadır. Bu yanaşmaların birləşməsi xarici dil öyrənmək motivasiyasının formalaşmasına müsbət təsir göstərir, peşəkar və idrak motivasiyasını inkişaf etdirməyə imkan verir. 
Açar sözlər: müstəqil iş, motivasiya, kontekstual yanaşma, şüurlu-kommunikativ, aktiv yanaşma

Nurana Marif Jafarova

Modern approaches to foreign language teaching in the organization of independent work
Abstract
This article reflects the new educational paradigms that replace the classical approach to foreign language teaching in the organization of independent work. The studied psychological and pedagogical literature and the experience of our practical work consider it necessary to solve the problem of developing the motivation for independent work in students of language faculties. In this regard, there is a need to move from a traditional educational paradigm to a new one in order to work independently and teach a foreign language. This can be done using a variety of approaches. The most effective ones of them are the contextual approach, conscious-communicative and active approach to the development of motivation to learn a foreign language among students of linguistic specialties. The combination of these approaches has a positive effect on the formation of motivation to learn a foreign language, allows you to develop professional and cognitive motivation.
Key words: independent work, motivation, contextual approach, conscious-communicative, active approach

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [134,52 Kb] (yüklənib: 5)Baxış: 23
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]