Şəms Əfqan qızı Umudova
Qərbi Kaspi Universiteti
Doktorant

MİLAN KUNDERANIN “DÖZÜLMƏZ YÜNGÜLLÜYÜ OLAN VARLIQ” ƏSƏRİ
Xülasə
Milan Kundera əsas müasir yazıçılardan biridir. Həyatı kommunizmin əzabına məruz qalan yazıçı Kundera 1970-ci illərin ortalarında Fransaya sığınmaq üçün Çexoslovakiyanı tərk etdi. Unudulmuş fəlsəfə kimi qələmə verilə bilən romanlaın müəllifi hesab olunur: onların hamısı tarix, siyasət, öz taleyi ilə mübarizə aparan fərdləri təsvir edir. Onun personajlarının qarşılaşdığı əsas çətinlik mənanın yaradılmasındadır: Onun varlığına necə məna vermək olar? Milan Kunderanın yaradıcılığında fəlsəfi təhlilə ən çox məruz qalan, şübhəsiz ki, varlığın Dözülməz yüngüllüyüdür.“Varlığın Dözülməz Yüngüllüğü” ilk növbədə 1960-1970-ci illərdə Praqa həyatına həsr olunmuşdur.O, Praqa baharından 1968-ci ildə işğal olunmuş Sovet İttifaqına qədər kommunist dövründə Çex cəmiyyətinin bədii və intellektual həyatını araşdırır. Əsas personajlar Tomasdır həyat yoldaşı Tereza, ərinin xəyanətindən əziyyət çəkən fotoqraf; Sabina, azad ruhlu rəssam Tomasın məşuqəsi; və Sabinaya aşiq isveçrəli akademik Franz.Bu dörd simvolun hər biri metaforik bir fiqurun təcəssümüdür.
Tomas qeyri-müəyyənlikdir, həm ər, həm də dəyişkən məşuqdur, başqa sözlə, Kierkegaard kateqoriyalarından, etikadan və estetikadan istifadə etməkdədir. Tereza ərinə sadiq, saf sevgini müdafiə edən əxlaqlı, sadiq arvaddır. Sabina yüngüllükdür, Kunderanın fikrincə müasirliyi müəyyən edən xüsusiyyətdir. Frans, Tereza kimi, cazibə qüvvəsini təmsil edir. Bu xarakter pis bir evlilikdə ilişib qalıb. O, köhnə dünyanı təcəssüm etdirir. Kundera bütün əsərlərində, o cümlədən bu romanında da özünün həyata keçməyən arzularını qələmə alıb və sözdən sirli-sehrli, əfsunlu bir dünya yaradıb.Kunderanın əsərlərində adi bir zarafat bəzən faicəyə gətirib çıxarır.
Açar sözlər: varlıq, heçlik, yüngüllük, sevgi, sadiqlik, cazibə, xarakter, yenilik, saflıq, qeyri müəyyənlik, dəyişkənlik

Umudova Shams Afgan

"A creature with unbearable lightness" by Milan Kundera
Abstract
Milan Kundera is one of the main contemporary writers. Writer Kundera, whose life was tormented by communism, left Czechoslovakia in the mid-1970s to seek refuge in France. He is considered the author of a novel that can be written as a forgotten philosophy: all of them describe history, politics, individuals struggling with their own destiny. The main difficulty faced by his characters is in creating meaning: How can his existence be given meaning? The most subjected to philosophical analysis in Milan Kundera's work is undoubtedly the Unbearable Lightness of Being. "The Unbearable Lightness of Being" is primarily dedicated to life in Prague in the 1960s and 1970s. He explores the artistic and intellectual life of Czech society during the communist period, from the Prague Spring to the occupation of the Soviet Union in 1968. The main characters are Thomas, his wife Teresa, a photographer suffering from her husband's infidelity; Sabina, mistress of the free-spirited artist Thomas; and Franz, a Swiss academic in love with Sabina. Each of these four symbols is the embodiment of a metaphorical figure:
Thomas is uncertain, both a husband and a changeable lover, in other words, he uses Kierkegaard categories, ethics and aesthetics.  Teresa is a moral, loyal wife who is loyal to her husband and defends pure love. Sabina is light, according to Kundera, it is a feature that defines modernity. Frances, like Teresa, represents gravity. This character is stuck in a bad marriage. It embodies the old world. In all his works, including this novel, Kundera wrote about his unfulfilled dreams and created a mysterious, magical world from words. An ordinary joke in Kundera's works sometimes leads to tragedy.
Key words :being, non – entity, lightness, love, loyalty, attraction, character, innovation, purity, uncertainty, variability

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [182,54 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 32
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]