Nərgiz Nazim qızı Talışınski
Odlar Yurdu Universiteti
Magistrant

PRINCIPLES OF ACTIVE LEARNING IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM
Abstract
This article reflects the principles of active learning in the modern education system. The principles of learning are the most important requirements that the teachers follow and the students achieve higher results. The principles of learning reflect the objective regularities that are specific to the learning process. The basis of the system of learning principles is the regularity of the teaching, learning processes. The systematic classification of the principles of teaching in the teaching and learning process is a proof of the completeness of the pedagogical process. There is a close connection between the principles of learning. Learning does not only give knowledge, but also gives students the confidence that the knowledge gained will serve the people, the homeland, the statehood, the economic, political and spiritual evolution of our country. İt serves the development of morally developed and active citizens of the Republic of Azerbaijan. Proper and purposeful implementation of the principles creates opportunities for students to learn effectively. The full application of the principles in the teaching-learning process ensures the purposeful development of modern teaching.
Key words: principles of learning, classification of learning principles, teaching process, active learning, coordination of life

Nərgiz Nazim qızı Talışınski

Müasir təhsil sistemində fəal təlimin prinsipləri
Xülasə
Məqalədə müasir təhsil sistemində fəal təlimin prinsipləri öz əksini tapmışdır. Təlimin prinsipləri müəllimlərin əməl edərək şagirdlərin daha yüksək nəticələr qazandıqları mühüm tələblərdir. Təlimin prinsipləri təlim prosesi üçün səciyyəvi olan obyektiv qanunauyğunluqları özündə əks etdirir. Təlim prinsiplərinin sisteminin əsası təlim prosesinin qanunauyğunluqlarıdır. Təlim prinsiplərinin təlim-tədris prosesi zamanı qanunauyğun şəkildə sistemli təsnif olunması pedaqoji prosesin tam olmasının sübutudur. Təlimin prinsipləri arasında qarşılıqlı sıx əlaqə vardır. Təlim yalnız bilik vermir, şagirdlərdə qazanılan biliklərin xalqa, vətənə, dövlətçiliyə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi və mənəvi təkamülü üçün xidmət etməyinə inam yaradır. Azərbaycan Respublikasının mənəviyyatca inkişaf etmiş və fəal vətəndaşlarının yetişməsinə xidmət edir. Prinsiplərin düzgün və məqsədyönlü həyata keçirilməsi şagirdlərdə səmərəli öyrənməyə imkanlar yaradır. Təlim-tədris prosesində prinsiplərin dolğun-düzgün şəkildə tətbiq olunması müasir təlimin məqsədəmüvafiq inkişafını təmin edir.
Açar sözlər: təlimin prinsipləri, təlim prinsiplərinin təsnifatı, tədris prosesi, fəal təlim, həyatla əlaqələndirmə

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [159,92 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 19
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]