Səidə Yasin qızı Hüseynova
Odlar Yurdu Universiteti
Magistrant

XARİCİ DİLİN QRAMMATİKASININ TƏDRİSİ ZAMANI YARANAN
 PROBLEMLƏRİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
Xülasə
Xarici dillərin öyrənilməsi və araşdırılması dünya elm və mədəniyyətinin nailiyyətlərini əldə etmək və xalqlar arasında əlaqə yaratmaq üçün ən vacib vasitədir. Dil tədrisində hər hansı bir üsulu, metodikanı, yanaşmanı ən effektiv, ən yaxşı adlandırsaq, yanılmış olarıq. Çünki dil tədrisi özü individual prosesdir. Ona fərdi yanaşmaq, mövcud olan problemləri dərindən öyrənməklə həll etməyə çalışmaq lazımdır. Xarici dili öyrənərkən etdiyimiz səhvlər təəssüf ki, bəzi hallarda dilə olan marağımızın azalmasına gətirib çıxarır. Bu prosesə özünün mənfi təsirini göstərir. Şagirdlərin səhv etməkdən qorxmağının əsas səbəbi isə daha çox ətrafdakıların bu səhvə verdiyi reaksiyası olur. Səhvlərin düzəldilməsi özü də xarici dilin aktual problemlərinin tərkib hissəsidir. Fərdiliyi qorumaq şərtilə onlar üzərində işləmək və müəllim olaraq onların təkrarlanmaması üçün düzgün metodla yanaşmaq lazımdır. Dil cəhətdən çətin olan dərslik vasitələri və çalışmalar dili öyrənmək istəyənlərdə ilk dəfədən ruh düşkünlüyü yaradır. Nəticədə belə şagirdlərdə motivasiyanın bərpası çətinləşir, proses gözləniləndən daha uzunmüddətli olur . 
Açar sözlər: xarici dil, dil tədrisi, metodika, prinsiplər, qrammatika

Saida Yasin Huseynova

Comparative analysis of appearing problems on the grammar
teaching process of a foreign language
Abstract
The study and research of foreign languages is the most important tool for obtaining achievements of world science and culture and establishing contacts between nations. It would be a mistake to call any method, methodology, approach the most effective or the best in language teaching. Because language teaching itself is an individual process. It is necessary to approach it individually, to try to solve existing problems through in-depth study. Mistakes we make when learning a foreign language, unfortunately, sometimes lead to a decrease in our interest in the language. This has a negative impact on the process. And the main reason why students are afraid of making mistakes is the reaction of others to this mistake. Correcting mistakes is itself an integral part of the current problems of the foreign language. It is necessary to work on them while preserving their individuality and approach them in the right way to make sure that they are not repeated as a teacher. Textbooks and exercises that are difficult in terms of language are frustrating for those who want to learn the language for the first time. As a result, it becomes difficult for such students to regain motivation, and the process takes longer than expected.
Key words: foreign language, language teaching,methodology, principles, grammar

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [154,03 Kb] (yüklənib: 9)


Baxış: 27
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]