Saida Zahir Mirishova
Baku State University
Master

THE CONCEPT OF CIVIL LAW AND ITS CONCEPTUAL BASIS
Abstract
Civil law is an important area of national law that regulates commodity-money and other property relations, as well as related personal non-property relations. These relations are subject to the regulation of civil law. The scope of civil law is very wide. Not only commodity-money relations, but also property relations, purchase and sale of turnover participants, property lease, debt, contract, as well as commission, assignment, storage, etc. regulates such contractual relations. It also includes compensation for damages, intellectual property and inheritance relations. All this leads to an increase in the role of civil law in the current period - the transition to a market economy. All this indicates the relevance of the topic in modern times.
Key words: civil law, property relations, modern period, legal concept, legal system

Səidə Zahir qızı Mirişova

Mülki hüquq konsepsiyası və onun konseptual əsasları
Xülasə
 Mülki hüquq milli hüququn əmtəə-pul və digər əmlak münasibətlərini, habelə bununla bağlı şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyən mühüm sahəsidir. Bu münasibətlər mülki hüququn tənzimlənməsinin predmetidir. Mülki hüququn tətbiq dairəsi çox genişdir. Burada təkcə əmtəə-pul münasibətləri deyil, həm də əmlak münasibətləri, dövriyyə iştirakçılarının alqı-satqısı, əmlak icarəsi, borc, müqavilə, habelə komissiya, tapşırıq, saxlama və s. belə müqavilə münasibətlərini tənzimləyir. Bura həm də dəymiş ziyanın ödənilməsi, əqli mülkiyyət və vərəsəlik münasibətləri daxildir. Bütün bunlar indiki dövrdə - bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə mülki hüququn rolunun artmasına səbəb olur. Bütün bu qeyd etdiklərimiz müasir dövrdə mövzunun aktuallığından xəbər verir.
Açar sözlər: mülki hüquq, əmlak münasibətləri, müasir dövr, hüquq anlayışı, qanuni sistem

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [109,6 Kb] (yüklənib: 2)Baxış: 23
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]