Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
Şükran Ehtiram oğlu Əliyev
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Magistrant

AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ
 TURİZMİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə bitən İkinci Qarabağ Müharibəsi işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi ilə nəticələnməklə yanaşı Erməni işğalçılarının həyata keçirdiyi dağıntıların tam olaraq üzə çıxmasına imkan yaratdı. Bir daha məlum oldu ki, otuz ilə yaxın davam edən işğal müddətində Erməni vandalları işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində böyük dağıntılar həyata keçirmiş və mövcud olan infrastrukturu demək olar ki, tamamən məhv etmişdir. Əvəzində isə hətta özləri üçün belə heç bir infrastruktur formalaşdırmamışdır. Biz bunun xüsusilə Ağdam nümunəsində şahidi olduq. Məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin inkişafı naminə həyata keçiriləcək planlardan bəhs olunub, onların əhəmiyyəti vurğulanıb.
Açar sözlər: ikinci Qarabağ Müharibəsi, turizm, inkişaf, işğaldan azad olunmuş ərazi, maliyyə

Shukran Ehtiram Aliyev 

Priority directions of tourism financing in the occupied territories of Azerbaijan
Abstract
The Second Karabakh War, which ended with the glorious victory of the Azerbaijani army, resulted in the liberation of the occupied territories, as well as the full revelation of the devastation committed by the Armenian occupiers. It became clear once again that during the occupation, which lasted for almost thirty years, Armenian vandals carried out large-scale destruction in the occupied territories of Azerbaijan and almost completely destroyed the existing infrastructure. Instead, they have not even formed such an infrastructure for themselves. We have witnessed this, especially in the case of Agdam. The article discusses the plans to be implemented for the development of tourism in the liberated territories, and emphasizes their importance.
Key words:second Karabakh War, tourism, development, liberated territory, finance

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [408,91 Kb] (yüklənib: 24)
Baxış: 183
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]