Aslan Ziya oğlu Aslanov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
Magistrant

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA NƏQLİYYAT DAŞIMALARININ
 MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat daşımalarının müasir vəziyyətinin təhlili verilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında aparıcı yer tutan nəqliyyat sektorunun inkişaf dinamikasına nəzər salınmış və statistik göstəricilər verilməklə ətraflı təhlil olunmuşdur.
Nəqliyyat növlərinin təsnifatı verilərək ölkənin iqtisadiyyatında hər birinin oynadığı aparıcı rolu əsaslandırılmışdır.
Nəqliyyat sektorunun bütün sahələrdə oynadığı mühüm rolu nəzərə alınaraq hazırda bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bu sahənin genişləndirilməsi ilə bağlı bir çox layihələrin irəli sürüldüyü, tədbirlər görüldüyü və investisiyaların cəlb edildiyi vurğulanmışdır. Əsasən, avtomobil nəqliyyatı sahəsində çoxşaxəli işlərin görüldüyü nəzərə çatdırılmışdır.
Açar sözlər: nəqliyyat sektoru, nəqliyyat daşımaları, iqtisadi sahə, qeyri-neft sahəsi, logistika və ticarət

Aslan Ziya Aslanov

Analysis of the current situation of transportation in the Republic of Azerbaijan
Abstract
Analysis of the current state of transportation in the Republic of Azerbaijan was given in the article. The dynamics of development of the transport sector, which plays a leading role in the economy of Azerbaijan, was considered and analyzed in detail giving statistical indicators.
Given the classification of modes of transport the leading role of each in the country’s economy were substantiated.
Given the important role of the transport sector in all areas, it was noted that many projects, measures and investments have been put forward in our country, as well as in the world, to expand this area. It was noted that mainly a wide range of work is being done in the field of car transport.
Key words: transport sector, transportation, economic sector, non-oil sector, logistics and trade

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [230,47 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 16
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]