Kamila Eldar Hasanaliyeva
Azerbaijan State Economic University( UNEC )
Master

PECULIARITIES OF THE BUDGET POLICY WITHIN THE PANDEMIC PERIOD
Abstract
As the data on the effects of the global pandemic on the world economy continue to change, it is not yet possible to make a final assessment. However, in our opinion, the current assessments of moderate structures such as the World Bank Group and the IMF are sufficient to obtain detailed information on the course of events at this stage. For example, according to the latest data from the World Bank, the impact of the pandemic on the global economy is incomparable to what has happened in recent decades.
According to the IMF, the sharp decline in commodity prices, severe disruptions in global and regional production and sales chains, and rising risks of neglect of risks in financial markets are particularly important among the areas of impact of Covid 19 on European and Central Asian countries. The rapid spread of the coronavirus pandemic has led to a sharp decline in domestic demand in the region, as well as supply disruptions and, consequently, reduced economic activity in the country. These countries have faced an increase in investment flows due to a "run for quality" and an increase in bond spreads. The relative weakness of the national currency has led to an increase in the value of borrowing, while the decline in exports has increased pressure on the balance of payments.
The main purpose of the research is to study peculiarities of the budget policy within the pandemic period.
The study of theoretical and methodological features of the impact of the COVID-19 pandemic on the state budget system is the object of research, and the impact of the COVID-19 pandemic on individual sectors of the economy is the subject of the study.
Key words: budget, COVID-19, tools of economic regulation, pandemic period,world economy

Kamilə Eldar qızı Həsənəliyeva

Pandemiya dövründə büdcə siyasətinin xüsusiyyətləri
Xülasə
Qlobal pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına təsiri ilə bağlı məlumatlar dəyişməkdə davam etdiyindən, yekun qiymətləndirməni hələlik etmək mümkün deyil. Bununla belə, fikrimizcə, Dünya Bankı Qrupu və BVF kimi mötədil strukturların hazırkı qiymətləndirmələri hazırkı mərhələdə hadisələrin gedişatı haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün kifayətdir. Məsələn, Dünya Bankının son məlumatlarına görə, pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata təsiri son onilliklərdə baş verənlərlə müqayisə olunmazdır.
BVF-nin məlumatına görə, Covid 19-un Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsir sahələri arasında əmtəə qiymətlərinin kəskin azalması, qlobal və regional istehsal və satış zəncirlərində ciddi pozulmalar, maliyyə bazarlarında risklərə etinasızlıq riskinin artması xüsusilə vacibdir. . Koronavirus pandemiyasının sürətlə yayılması regionda daxili tələbatın kəskin azalmasına, eləcə də təchizatın pozulmasına və nəticədə ölkədə iqtisadi fəallığın azalmasına səbəb olub. Bu ölkələr "keyfiyyət üçün qaçış" və istiqraz spredlərinin artması səbəbindən investisiya axınının artması ilə üzləşiblər. Milli valyutanın nisbi zəifliyi borclanmanın dəyərinin artmasına, ixracın azalması isə tədiyyə balansına təzyiqi artırıb.
Tədqiqatın əsas məqsədi pandemiya dövründə büdcə siyasətinin xüsusiyyətlərini öyrənməkdir.
COVID-19 pandemiyasının dövlət büdcə sisteminə təsirinin nəzəri və metodoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tədqiqatın obyekti, COVID-19 pandemiyasının iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə təsiri isə tədqiqatın mövzusudur.
Açar sözlər: büdcə, COVID-19, iqtisadi tənzimləmə vasitələri

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [144,17 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 23
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]