Ömər Taleh oğlu Allahverdiyev
Gəncə, Azərbaycan

QAÇQINLARIN HÜQUQİ REJİMİ – MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQ
 TƏCRÜBƏSİNDƏ HÜQUQİ VƏ REAL VƏZİYYƏTİ
Xülasə
Mövzunun əsas məqsədi milli qanun və beynəlxalq hüquq konvensiyalarının həm nəzəri, həm də təcrübi vəziyyətində qaçqın anlayışı, qaçqın və məcburi köçkün statusunu almış şəxslərin hüquqi və faktiki əsaslarının fərqləndirilməsi, qaçqın statusunun verilməməsi və itirilməsi halları, habelə qaçqınların hüquqları və vəzifələri, onlara tətbiq olunmalı güzəşt əsaslandırılmışdır. Bununla yanaşı, mövzu müqayisəli milli qanun və beynəlxalq konvensiyaların hüquqi təhlili, analiz və sintez, induksiya və deduksiya kimi müvafiq tədqiqat üsullarından istifadə edilmişdir. Mövzuda müasir dövrdə qaçqın statusunu almış şəxslərə milli qanun və beynəlxalq konvensiyaların tətbiq olunmasının həm hüquqi, həm faktiki əsasları, həm də müasir dövrün problemlərini nəzərə alaraq qaçqınların hüquqi rejimi ilə bir sıra məsələlər təhlil edilmişdir. Mövzunun praktiki əhəmiyyəti qaçqınların hüquqi rejimi ilə bağlı bəzi aktual məsələlər 1999-cu il tarixli “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, “Qaçqınların beynəlxalq statusuna” dair 1933- cü il Konvensiyası, “Qaçqınların statusu haqqında” 1951-ci il Konvensiyası və ona cüzi dəyişiklər olunmuş “Qaçqınların statusuna dair” 1967-ci il Protokolu müqayisəli şəkildə həm nəzəri, həm də təcrübi əsaslarla təhlil olunaraq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyyələr olunmuşdur.
Açar sözlər: qaçqın, məcburi köçkün,status, vəzifə, güzəşt

Omar Taleh Allahverdiyev

Legal regime of refugees - legal and real situation in national and international legal practice
Abstract
The main purpose of the topic is to define the concept of refugee in both theoretical and practical terms of national law and conventions of international law, to distinguish between legal and factual grounds of refugees and IDPs, cases of nonissuance and loss of refugee status, as well as rights and responsibilities of refugees. In addition, relevant research methods such as legal analysis, analysis and synthesis, induction and deduction of comparative national law and international conventions were used. The topic analyzes a number of issues related to the legal regime of refugees, taking into account both the legal and factual basis for the application of national law and international conventions to those who have received refugee status in modern times, as well as the problems of modern times. Practical significance of the topic Some topical issues related to the legal regime of refugees The Law of the Republic of Azerbaijan on the Status of Refugees and Internally Displaced Persons of 1999, the Convention on the International Status of Refugees of 1933, the Convention on the Status of Refugees of 1951 and the 1967 Protocol on the Status of Refugees, which has been slightly amended.
Key words: refugee, IDP, status, position, privilege

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [143,3 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 18
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]