Kamil İlqar oğlu Dəmirli
Bakı Dövlət Universiteti
Magistrant

“MÜLKİYYƏTİN TOXUNULMAZLIĞI” ANLAYIŞININ
 FƏLSƏFİ KONSEPTDƏ TƏHLİLİ
Xülasə
Məqalə mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinin fəlsəfi mənasını dərk etməyə həsr edilmişdir.   Belə nəticəyə gəlmək olar ki, mülkiyyət toxunulmazlığı ideyası fərdi və kollektivist ideyalar arasında gizli ziddiyyəti ehtiva edir ki, bu da öz növbəsində hissənin və bütövün fəlsəfi kateqoriyaları arasındakı əlaqəyə qayıdır.  Bir tərəfdən, mülkiyyətin toxunulmazlığı müəyyən edir ki, ayrı-ayrılıqda müəyyən edilmiş şəxsə və ya şəxslər qrupuna məxsus olan əşyalar mülkiyyətçinin razılığı olmadan başqasının mülkiyyətinə keçə bilməz.  Başqa sözlə, mülkiyyətçinin ona məxsus əmlakla birlikdə cəmiyyətin digər üzvlərindən təcrid olunması nəzərdə tutulur.
Açar sözlər:mülkiyyət, toxunulmazlıq, özgəninkiləşdirmə, geri çəkilmə, fələfi konsept

Kamil Ilgar Damirli

PHILOSOPHICAL CONCEPT ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PROPERTY
Abstract
The article is devoted to understanding the philosophical meaning of the principle of the inviolability of property.  It is concluded that the idea of the inviolability of property contains a latent conflict between individualistic and collectivist ideas, which, in turn, go back to the relationship between the philosophical categories of the part and the whole.  On the one hand, the inviolability of property establishes that objects belonging to an individually defined person or group of persons cannot, without the consent of the owner, become the property of someone else.  In other words, the isolation of the owner, together with the property belonging to him, from other members of society is assumed
Key words: property, inviolability, alienation, withdrawal, property, philosophical concept

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [146,69 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]