Mirpaşa İlqar oğlu İlyasov
Bakı Avrasiya Universiteti
Magistrant

MÜASİR DÖVRDƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN XARİCİ SİYASƏTİ
Xülasə
Bu məqalədə XXI əsrdə Böyük Britaniyanın xarici siyasətində strategiyaları, əsas istiqamətləri, siyasi arenada fəaliyyəti analiz ediləcək. Böyük Britaniyanın qarşısına qoyduğu məqsədlər, Avropa İttifaqından ayrılması prosesi, xarici siyasəti ilə bağlı yanaşmalar və xarici siyasətdə dövlətlərlə olan əlaqələrinin təhlil olunması aparılacaq. Brexit-ə səbəb olan amillər, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından ayrılması və Brexit-nin səbəb olduğu reaksiyaların analizləri öz əksini bu yazıda tapacaq. ABŞ və Rusiya ilə olan münasibətləri, gələcək geosiyasi mənzərəsi, marağı və əməkdaşlıq etmək istədiyi regionlar haqqında məlumatlar əks olunacaq. Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərindən, təhlükəsiz enerji mənbələri və dövlətlərlə iqtisadi-ticari əməkdaşlıqdan danışılacaq. Böyük Britaniyanın köhnə müstəmləkələri ilə olan əlaqələri və bu əlaqələrin gələcək perpektivləri nəzərdən keçirilib analiz ediləcək. Hazırkı dövrdə Ukrayna məsələsi ilə bağlı Böyük Britaniyanın mövqeyi təhlil olunacaq.Müasir dövrdə Böyük Britaniyanın aktiv rolunun artması və faəliyyətinin əsas prioritet istiqamətləri bu məqalədə təhlil olunub, ümumiləşdiriləcək.
Açar sözlər: siyasət, strategiya, BREXİT, inteqrasiya, maraqlar, suverenlik, beynəlxalq nizam, müttəfiqlik, ABŞ, Rusiya 

Mirpasha Ilgar İlyas

Foreign policy of Great Britain in modern period
Abstract
This article is about the XXI century of the United Kingdom. will analyze the foreign policy strategies, main directions and activities in the 20th century. The goals set by the United Kingdom, the process of leaving the European Union, its approaches to foreign policy and relations with states in foreign policy will be analyzed. The factors leading to Brexit, the UK's departure from the European Union and the analysis of the reactions caused by Brexit will be reflected in this article. Information about relations with the United States and Russia, the future geopolitical outlook, interests and regions with which it wishes to cooperate will be reflected. Britain's security and defence, secure energy sources and economic and commercial cooperation with states will be discussed. The relations with the former British colonies and the future prospects of these relations will be discussed and analyzed. At this time, the UK's position on Ukraine will be analysed. The growth of the UK's active role in modern times and the main priorities of its activities will be analyzed and summarized in this article.
Key words: politics, strategy, BREXIT, integration, interests, sovereignty, international order, alliance, USA, Russia

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [147,55 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 15
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]