Təhminə Dağıstan qızı Muxtarlı
Odlar Yurdu Universiteti
Magistrant

DİLÇİLİYİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI ƏN QƏDİM
 ZAMANLARDAN GÜNÜMÜZƏDƏK
Xülasə
Ən qədim zamanlardan uzunmüddətli inkişaf yolu keçərək dövrümüzə qədər gələn dilçilik elmi böyük tarixə malikdir. Dilçilik elminin dilin təcrübi məsələlərilə məşğul olmasının beş min ilə yaxın tarixi vardır. Dilçilik elminin tarixi qədim hind dilçiliyindən başlayır. Yunan dilçiliyi də qədim dövrün dilçiliyi sahəsində mühüm yerə malikdir. Ərəb dilçiliyi qədim dövr dilçilik məktəblərindən biri olub, bir qədər sonra – eramızın VII-VIII əsrlərində yaranmış, IX-X əsrlərdə inkişaf yoluna çıxmışdır. Orta əsrlərdə durğunluq dövrü olub. Orta əsrlərdə yalnız latın dili əsasında yazılan qrammatikalar və dərsliklər sırf dilçiliyə aid idi. Bir sıra alimlərin fikrincə müqayisəli-tarixi dilçiliklə dilçilik elmi meydana gəlmişdir.
Açar sözlər: dilçiliyin yaranması, dilçiliyin inkişaf yolları, qədim hind dilçiliyi, yunan dilçiliyi, ərəb dilçiliyi, XIX əsr dilçiliyi, müqayisəli-tarixi dilçilik

Tahmina Dagestan Mukhtarlı

The emergence and development of linguistics from ancient times to the present day
Abstract
The science of linguistics has a big history, going through a long period of development from ancient times to the present day. Linguistics has a history of dealing with practical issues of language for about five thousand years. The history of linguistics begins with ancient Indian linguistics. Greek linguistics also has an important place in the field of ancient linguistics. Arabic linguistics was one of the schools of linguistics in ancient times, and later was established in the VII-VIII centuries AD, it began to develop in the IX-X centuries. There was a period of stagnation in the Middle Ages. In the Middle Ages, grammars and textbooks based solely on Latin were purely linguistic. According to a number of scholars, linguistics emerged with scientific comparative-historical linguistics.
Key words: the emergence of linguistics, ways of developing linguistics, ancient Indian linguistics, Greek linguistics, Arabic linguistics, linguistics of the XIX century, comparative-historical linguistics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [161,49 Kb] (yüklənib: 5)Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]