Şahlar Mahmud oğlu Babayev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmlər doktoru
Rizvan Rəhman oğlu Abdullayev
mühəndis 
Qamət Nazim oğlu Abulov
Aqromexanika ETİ
mühəndis 
İntiqam Hüseyn oğlu Əliyev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
dosent

SƏPİN ZAMANI LİFLİ PAMBIQ ÇİYİDLƏRİNİN DƏRMANLANMASI
 ÜÇÜN TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN  İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ
Xülasə
Məqalə səpin zamanı lifli pambıq çiyidlərinin dərmanlanmasına həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə texniki vasitələr işlənib hazırlanmışdır. Aparılmış elmi-tədqiqat  işi aktuallığı ilə seçilir. Kütlələrinə görə çeşidlənmış lifli pambıq çiyidlərinin bioloji yetkin səpin materialı olması haqqında xeyli material verilmişdir. Tətbiq olunan səpin materialının dərmanlanaraq torpağa atılması aktuallığı ilə seçilir. Məqalədən aydın görünür ki, yeni texnologiya və qurğular işlənib hazırlanmış və tədqiq olunmuşdur. Məqalədə təcrübi tədqiqatların nəticələrini əks etdirən çədvəl verilmişdir.
Açar sözlər: səpin, lifli pambıq, çiyid, dərmanlama, texniki vasitə, işlənmə, nəzəri tədqiq

Shahlar Mahmud Babayev
Rizvan Rahman Abdullayev
Gamət Nazim Abulov
Intiqam Huseyn Aliyev

Development and research of technical means for the treatment
of fibrous cotton seeds during sowing
Abstarct
The article is devoted to the treatment of fibrous cotton stalks during sowing. Technical means have been developed for this purpose. The research work is distinguished by its relevance. Much material has been provided on the fact that fibrous cotton yarns, sorted by weight, are biologically mature sowing material. It is distinguished by the urgency of spraying the applied sowing material into the soil. It is clear from the article that new technologies and devices have been developed and researched. The article provides a table showing the results of experimental research.
Key words: sowing, fibrous cotton, cottonseed, medicine, technical means, processing, theoretical research

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [479,11 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 22
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]