Shahla Ramazan Safarova
SOCAR STP
Master

OBTAINING ETHYLENE BY THE METHOD OF OXIDATIVE
 DIMERIZATION OF METHANE
Abstract
Ethylene production is the heaviest in the petrochemical industry. This is ~ 130 million tons / year and is constantly growing by 2-6% per year. Almost all ethylene is produced by pyrolysis of various hydrocarbons. Methane oxidative dimerization (ODM) is an alternative to the traditional process.Various metal-containing catalysts have been used in the oxidative dimerization reactions of methane in industry. The most effective of these have been shown by catalysts containing metals Li2O, PbO, La2O3. As the conversion of methane (XCH4) to olefins increases, the selectivity for hydrocarbons decreases, and in fact the maximum yield has never been higher than 25%.
Key words:catalyst, methane, reaction, methane oxidative dimerization (MOD), hydrocarbon, membrane catalyst, carrier 

Shahla Ramazan Safarova

Metanın oksidləşdirici dimerləşmə üsulu ilə etilenin alınması
Xülasə
Etilen istehsalı neft-kimya sənayesində miqdarına görə ən çox çəkilidir. Bu ~ 130 milyon ton/ildir və daima ildə 2-6% artır. Demək olar ki, bütün etilen müxtəlif karbohidrogen xammalının pirolizi ilə istehsal olunur. Metanın oksidləşdirici dimerləşməsi (ODM) ənənəvi prosesə alternativ bir prosesdir. Sənayedə metanın oksidləşdirici dimerləşməsi reaksiyalarında   müxtəlif metal tərkibli katalizatorlardan istifadə edilmişdir. Bunlardan ən effektiv olanları isə Li2O, PbO, La2O3 metalları olan katalizatorlar tərəfindən göstərilmişdir. Metanın (XCH4) olefinlərə çevrilməsinin artması zamanı karbohidrogenlər üçün seçicilik azalır və faktiki olaraq maksimum çıxım heç vaxt 25% -dən yüksək olmamışdır.
Açar sözlər: katalizator, metan, reaksiya, metanın oksidləşdirici dimerləşməsi (MOD), karbohidrogen, membran katalizator, daşıyıcı 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [121,32 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 18
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]