Famil Hüseyn oğlu Məmmədov
Azərbaycan Texniki Universiteti
texnika elmləri doktoru, professor
Milana Yaqub qızı Orucova
Azərbaycan Texniki Universiteti
texnika üzrə fəlsəfə doktoru

SİMSİZ LOKAL ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ
 PROSESİNİN ANALİZİ
Xülasə
Simsiz lokal şəbəkələrin infrastruktur rejiminin üzükvari struktura malik olan simsiz və simli lokal şəbəkə texnologiyaları bazasında funksional və konseptual modelləri işlənib hazırlanmışdır. Bu rejim çərçivəsində fəaliyyət göstərən simsiz və simli lokal şəbəkələrində verilənlər kadrının ötürülməsi prosesinin analizi aparılmış, hər iki lokal şəbəkədə baxılan prosesin ayrı-ayrılıqda qrafiki təsviri verilmiş və onların əsasında bu şəbəkələrin zaman xarakteristikalarının hesablanması metodu təklif edilmişdir.
Açar sözlər: simsiz lokal şəbəkələr, infrastruktur rejimi, simsiz lokal şəbəkə, üzükvari simli lokal şəbəkə, simsiz lokal şəbəkənin interfeys stansiyası, üzükvari simli lokal şəbəkənin interfeys stansiyası, funksional model, konseptual model, verilənlər kadrı

Famil Huseyn Mammadov
Milana Yagub Orujova

Analysis of the transmission process in wireless local networks
Abstract
Functional and conceptual models of wireless local area networks have been developed on the basis of wireless and wired local area network technologies with a ring structure. Under this mode, the process of data transmission in wireless and wired local area networks was analyzed, a separate graphical description of the process considered in both local networks was provided and a method for calculating the time characteristics of these networks was proposed.
Key words: wireless local area networks, infrastructure mode, wireless local area network, ring wired local area network, wireless local area network interface station, ring-shaped local area network interface station, functional model, conceptual model, data frame

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [528,48 Kb] (yüklənib: 13)


Baxış: 21
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]