Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
İradə Əlibala qızı Yusifova
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

DÜNYA ƏDƏBİYYATINDA MÜHARİBƏ MÖVZUSU
 (MİXAİL ALEKSANDROVİÇ ŞOLOXOVUN YARADICILIĞI ƏSASINDA)
Xülasə
Dünya ədəbiyyatında müharibə və onun insan taleyinə təsiri haqqında çoxlu əsərlər yazılmışdır. Müharibə psxologiyasına nəzər salsaq situasiyalar dəyişdikcə insanların bir-birinə münasibətinin də dəyişdiyini, sülh şəraitində bir cür davranan adam müharibə şəraitində tamam başqa bir insana çevrildiyini müşahidə etmək mümkündür. Görkəmli rus yazıçısı M.A.Şoloxovun sözügedən əsərlərində bu proseslər bütün incəlikləri ilə ədəbi təsvirini tapmışdır.
Tədqiqatçı əmindir ki, M.A. Şoloxovun müharibə mövzulu əsərləri gənc nəslin hərbi - vətənpərvərlik tərbiyəsinə təsir göstərən ən qiymətli incilərdir. İstedadlı yazıçı bu mövzulu əsərləri ilə sübut etmişdir ki, ədəbiyyat harmoniya, balans yaratdığı halda, müharibə insanlığa bədbinlik gətirərək bu balansı dağıdır.
Açar sözlərmüharibə, M.Şoloxov, povest, vətən, roman

Irada Alibala Yusifova

The theme of war in world literature
(based on the works of Mikhail Alexandrovich Sholokhov)
Abstract
Many works of art have been written about war and its impact on the fate of people. If we look at the psychology of war, we will see that as the situation changes, the attitude of people towards each other changes, and a person who behaves the same way in peacetime becomes a completely different person in a war. In these works, this process found a literary description with all its subtleties.
The presence and manifestation of new wonderful works on the military-patriotic theme leads to the development and education of higher emotions in people. Literature creates harmony, balance, and war destroys them.
The content of the analyzed works shows that the heralds of peace raise their voices against all the wars that devastated the continents and claimed the lives of millions of soldiers and people. This theme is still actual today.
Key words: war, M. Sholokhov, story, motherland, novel

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [178,74 Kb] (yüklənib: 52)


Baxış: 450
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]