Telli Tarıyel qızı İbrahimova
Bakı Slavyan Universiteti
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
[email protected] rambler.ru
İradə Xəlil qızı Zamanova
Bakı Dövlət Universiteti

ÜMUMTƏHSİL ORTA MƏKTƏBLƏRİNDƏ DİSTANT TƏHSİLİN
 HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASI
Xülasə
Məqalə  son vaxtlar distant təhsil sahəsində dinamik və davam edən yeni islahatlarla bağlı nəticələri təqdim edir. Məlumdur ki, texnologiyanın köməyi ilə distant təhsillə bağlı araşdırmalar sürətlənib və son vaxtlar daha çox tələb olunan bacarıq kimi dəyərləndirilir. Məqalənin məqsədi məktəblərində distant təhsilin idarə olunmasında mühüm qərarların qəbuluna dəstək verən təhsil rəhbərlərinə dəyərli məlumatlar verməkdir. Tədqiqat işi fiziki və virtual aləmlər arasında əlaqə yaradan müxtəlif onlayn təlim mühitlərinin istifadəsinə əsaslanır. Burada əsas amil onları texnologiyaya inteqrasiya etmək və mövcud öyrənmə nəzəriyyəsinə əsaslanan müvafiq tədris dizayn strategiyasını tətbiq etməkdir. Məqalədə İKT əsaslı distant təhsilin effektivliyi də müzakirə edilir və eyni zamanda bəzi konstruktivist öyrənmə nəzəriyyələri də təhlil edilir. Nəzəri mənbələr İKT əsaslı distant təhsilin gələcəyi daha çox Web 2.0 məktəbləri kontekstində nəzərdən keçirir. 
Açar sözlər: məktəb,distant təhsil, virtual öyrənmə, İKT texnologiyası, inteqrasiya

Telli Tariyel Ibrahimova
Irada Khalil Zamanova

Implementation and management of distance education in general secondary schools
Abstract
The article presents the results of recent dynamic and ongoing new reforms in the field of distance education. With the help of technology, researching distance education has accelerated and has recently been valued as a more demanding skill. The purpose of this article is to provide valuable information to education leaders who support important decision-making in the management of distance education in schools. The research is based on the use of different online learning environments that connect the physical and virtual worlds. The key here is to integrate them into technology and apply an appropriate teaching design strategy based on existing learning theory. The article discusses the effectiveness of ICT-based distance education and analyzes some constructive theories of learning. Theoretical sources consider the future of ICT-based distance education more in the context of Web 2.0 schools.
Key words: school, distance learning, virtual learning, ICT technology, integration

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,99 Mb] (yüklənib: 2)


Baxış: 14
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]