Gülər Sabir qızı Abdullayeva
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
dissertant

FÜZULİ VƏ QALİB POEZİYASI OXŞAR JANRLAR MÜSTƏVİSİNDƏ
Xülasə

XVIII əsr Türk sufi şairi Şeyx Qalib Fizuli ənənələri davam  və inkişaf etdirən şairlərdən biri olmuşdur. Bu iki sənətkarı birləşdirən ortaq xüsusiyyət onların eyni mövzu və janrlarda  şeirlər yazmasıdır. Qalibin qəzəl janrında yazdığı şeirlər Füzulinin  qəzəllərini xatırladır. Şeyx Qalib divanında  Füzuliyə həsr olunmuş şeirlər arasında təxmislərlər xüsusi yer tutur. Bu onu göstərir ki, hər iki şairin əsərlərində forma və məzmun baxımından ortaq xüsusiyyətlər vardır. 
Mövzu baxımından hər iki şairin yaradıcılığında məhəbbət mövzusu öndə gedən yerlərdən birini tutur. İlahi eşqi sonsuz məhəbbətlə tərənnüm edən bu şairlər dünya eşqinin əzabını yaşamış və tale yüklü bir ömür yaşayaraq ilahi eşq yaşantılarını şeirə çevirə bilmişlər. Məqalədə hər iki şairin qəzəl janrında yazdığı şeirlər müqayisəli şəkildə təhlil olunur. 
Açar sözlər:Məhəmməd Füzuli,Türk ədəbiyyatı, Şeyx Qalib, qəzəl, ilahi eşq

Gular Sabir Abdullayeva

Fuzuli and Galib poetry in similar genres
Abstract
The eighteenth-century Turkish Sufi poet Sheikh Galib Fuzuli is one of the poets who continued and developed the traditions. The common denominator that unites these two artists is their theme in terms of both theme and genre. His poems in the ghazal genre are reminiscent of Fuzuli's ghazals. Among the poems dedicated to Fizuli in Sheikh Galib's divan, takhmis have a special place. This shows that both poets have common features in their work in terms of form and content. From the point of view of the theme, the theme of love occupies a leading place in the works of both poets. These poets, who sang of divine love with infinite love, experienced the sufferings of worldly love and were able to turn their emotional turmoil into poetry by living a life full of destiny. The article describes in detail the subject matter of the ghazals of both poets.
Key words: Turkish literature, Sheikh Galib, Muhammad Fuzuli, divine love, ghazal 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,09 Mb] (yüklənib: 2)

Baxış: 13
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]