DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/16/13-19


 


Nərgiz Asəf qızı Əliyeva 

Bakı Dövlət Universiteti 

[email protected]


 


“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” EPOSUNDA ASSONANS


Xülasə

Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında assonans problemi araşdırılır. Alliterasiya və assonans anlayışlarının mahiyyəti haqqında qısa məlumatdan sonra eposda saitlərin şeir misraları daxilində işlənmə xüsusiyyətləri, üfüqi və şaquli, daxili və xarici assonans tədqiq olunur. Məqalədə Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı saitləri əsasında yaranan assonans formaları aşkara çıxarılır, nümunələr üzrə izah edilir. Təhlil bəzi saitlərin assonans yaratmaqda fəal, bəzilərinin isə passiv olduğu müəyyənləşdirilir.

Açar sözlər: alliterasiya, assonans, ahəng qanunu, ritm, takt, melodiklik


Nargiz Asaf Aliyeva 

Baku State University 

[email protected]

Assonance in the epic "Kitabi-Dede Gorgud” 


Abstract

The article examines the problem of assonance in the epics” Kitabi-Dede Gorgud". After a brief description of the essence of the concepts of alliteration and assonance, the features of the elaboration of vowels within poetic verses, horizontal and vertical, internal and external assonance are studied in the epic. The article reveals the forms of assonance formed on the basis of separate vowels of the Azerbaijani language and explains them on examples. The analysis reveals that while some vowels are active in creating assonance, others are passive.

Keywords: alliteration, assonance, law of harmony, rhythm, tact, melodiousness

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [339,56 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 15
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]