JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ülkər Yaşar qızı Allahverdiyeva
Tələbələrdə söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi üçün şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadənin əhəmiyyəti
7
Arzu Tofiq qızı İsgəndərzadə
“Həqiqət” qəzetinin Azərbaycan mətbuatındakı yeri
11
Vəfa Həsən qızı Məmmədova
Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrində məşğulluğun və regional inkişafın təmin edilməsində dağ turizminin rolu
(Şəki-Zaqatala turizm bölgəsində)
17
Kənan Sadiq oğlu Orucov
Azərbaycanın regionlarında turizm infrastrukturunun formalaşması və inkişafı
22
Nigar Arif Qurbanova
İnzibati icraatda maraqlı şəxslərin iştirakı və işin hallarının obyektiv araşdırılması
27
Aytaj Mazahir Gurbanzadeh
International sources and trademark rights
31
Leyla Murshud Zarbaliyeva
International treaties on trademark
35
Emin Bayram Musayev
What protects the legal regulation of trademarks
40
Şəhla Balakişi qızı Məmmədova
Lənkəran iqtisadi-coğrafi rayonunda tarixi-mədəni turizmin inkişaf perspektivləri və turizm obyektlərindən
səmərəli istifadənin yolları
44
Gulandam Gunduz Guliyeva
Legal liability and losses arising from pollution resulting from the activities of coastal facilities: in Turkey sample
48
Rahid Vahid oğlu Bağırzadə
Otelçilik fəaliyyətində göstərilən xidmətlər
53
Hüseyn İlqar oğlu Hüseynli
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə valyuta məzənnəsi rejimi üstünlüyünün makroiqtisadi performanslara təsirləri
57
Gulana Elchin Muradzade-Abdullayeva
İnsan resursunun strateji idarəedilməsinin əhəmiyyəti
62
Mələkxanım Niyazi qızı Səfərli
Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya-ABŞ rəqabəti
68
Fuad Azar Osmanov
Concept of arbitration agreement and doctrine of separability
72
Müsəlləf Aydın oğlu Səməndərov
Beynəlxalq idman oyunlarının beynəlxalq turizmə təsirləri
78
Fidan Hidayat Valiyeva
Regional cooperation initiatives in the south Caucasus after the Second Karabakh war
82
Cəlil Eldar oğlu Kərimov
Dövlət idarəçiliyində siyasi partiyaların rolunun müqayisəli təhlili
86
Nusrat Fikrat Ismayilzada
Resilience-building approach in the context of European Union foreign policy
90
Nazrin Namiq Taghiyeva
Investigation of the design of vertical circulation elements in buildings within the context of
COVID-19 contaminatıon and determination of new design principles
94
Semral Bilal oğlu İbadov
Beynəlxalq hüquqda və dövlətdaxili qanunvericiliklə təcavüz cinayətinin tövsifi problemi
100
Nurbəy Vahid oğlu Fərzəliyev
Qafqaz Albaniyаsı dini tikililərinin bədii-ornamental tərtibatının spesifik özəllikləri
106
Vasif Vüqar oğlu Hüseynov
Sənaye müəssisənin istehsal potensialinin müasir vəziyyəninin təhlili

111
Aysel Qardaşəli qızı Əliyeva
Avropa monarxik dövlətlərində demokratikləşmə
116
Ülkər Yaşar qızı Allahverdiyeva
Lüğət ehtiyatının zənginləşməsində atalar sözlərinin yeri və əhəmiyyəti
119
Ruslan Şahin oğlu Həsənzadə
Dövlət idarəçiliyində sosial mediadan istifadə imkanları
123
Şamil Asil oğlu Əhmədov
Erməni işğali nəticəsində emal müəssisələrində yaranmiş itkilərin iqtisadi mahiyyəti

127

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES SECTION
Zeynəb Əsgər qızı Hüseynova, Yusif Hilal oğlu Əbdüləzimov,
Sevinc Fərrux qızı Ağayeva
Camışların məhsuldarlığının yüksəldilməsi istiqamətində aparılan damazlıq-seleksiya işi və alınan mələzlərin müqayisəli öyrənilməsi

132

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Elcan Fikrət oğlu Qurbanov
Dəyişən cərəyan şəbəkələrində reaktiv güc kompensasiyalı elektrik təchizatı sisteminin enerji səmərəliliyinin artırılması
138

Baxış: 1 093
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az